Măsura caracterului la judecată, 24 noiembrie

Cei ce au păcătuit fără Lege vor pieri fără Lege, iar cei ce au păcătuit sub Lege vor fi judecaţi pe baza Legii. Căci nu cei ce aud Legea sunt socotiţi drepţi înaintea lui Dumnezeu, ci cei ce înfăptuiesc Legea sunt cei ce vor fi îndreptăţiţi. Romani 2:12, 13

Aceia care au acceptat lumina cu privire la mijlocirea lui Hristos și la perpetuitatea Legii lui Dumnezeu, au descoperit că acestea erau adevărurile prezentate în Apocalipsa capitolul 14. Soliile din capitolul acesta constituie întreita avertizare care trebuie să pregătească pe locuitorii pământului pentru a doua venire a Domnului. Vestirea: “A sosit ceasul judecății Lui” arată către lucrarea de încheiere a activității Domnului Hristos pentru mântuirea oamenilor. Anunță un adevăr care trebuie vestit până când va înceta mijlocirea Mântuitorului și El va reveni pe pământ pentru a lua la Sine pe poporul Său. Lucrarea de judecată care a început în anul 1844, trebuie să continue până când se vor hotărî cazurile tuturor oamenilor atât ale celor vii, cât și ale celor morți; de aceea va continua până la încheierea probării neamului omenesc. Pentru ca oamenii să fie pregătiți să stea la judecată, solia le poruncește să se teamă de Dumnezeu și să-I dea slavă “și să se închine Aceluia care a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor”. Iar rezultatul acceptării acestor solii este arătat prin cuvintele: “Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. Pentru a fi pregătiți pentru judecată, este necesar ca oamenii să țină Legea lui Dumnezeu. Această Lege va fi măsura caracterului la judecată. Apostolul Pavel declară: “Toți cei ce au păcătuit având Lege, vor fi judecați după Lege … în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor”. Și tot el mai zice că “împlinitorii Legii vor fi socotiți îndreptățiți”. (Romani 2, 12-16.) Credința este esențială pentru a păzi Legea lui Dumnezeu; căci “fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui”. Și “tot ce nu vine din încredințare este păcat”. (Evrei 11, 6; Romani 14, 23.)

Prin întâia solie îngerească, oamenii sunt chemați “să se teamă de Dumnezeu și să-I dea slavă” și să I se închine ca fiind Creatorul cerului și al pământului. Pentru a face lucrul acesta, ei trebuie să asculte de Legea Sa. Înțeleptul spune: “Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om”. (Eclesiastul 12, 13.) Fără ascultarea de poruncile Sale, nici o închinare nu poate fi plăcută lui Dumnezeu. “Căci dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă.” Tragedia veacurilor, 435, 436

Întrebarea de cel mai profund interes pentru fiecare ar trebui să fie: Îndeplinesc eu cerințele legii lui Dumnezeu? … Numai printr-o atentă examinare a sinelui în lumina Cuvântului lui Dumnezeu putem descoperi abaterile noastre de la sfânta Lui regulă de dreptate…. În El putem avea iertare pentru eșecurile din trecut și, în puterea Lui, să creștem pentru a fi oameni desăvârșiți în Hristos Isus. – Youth’s Instructor, 10 iunie 1897

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

2 comentarii

  1. Florian

    Excelent devoțional! Mi-ar placea mult dacă ați avea in proiect pentru anul viitor finalizarea „Lift Him Up”!!!
    O intrebare…Nu reusesc sa gasesc la acest devotional zilele de 29 si 30 octombrie pe blog. E posibil sa se fi sters?
    Multumesc!

  2. apsurvivor

    Apreciem sugestia. Vom încerca să îi dăm curs. Am verificat și adăugat cele două devoționale lipsă. Mulțumim pentru atenționare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *