31 martie – Delimitare

De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. 1 Petru 4:4Învățătorul oamenilor S-a rugat pentru urmașii Lui să rămână...

30 martie – Delicatețe

Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Psalmii 131:2Un copil înțărcat care stă lângă mama lui este o imagine plină de gingășie...

29 martie – Delăsare

Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Matei 25:18Cel care primise un talant nu...

28 martie – Deferență

Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: „Suntem robii tăi.” Geneza 50:18Când Iosif era cu ei la păscutul oilor,...

27 martie – Dedicare

Pentru copilul acesta mă rugam, și Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viața lui să fie dat Domnului. 1 Samuel 1:27,28Simțind...

26 martie – Declin

Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea și vedeniile nu erau dese.1 Samuel 3:1Trecuseră câteva sute de ani de la luarea în posesie a țării promise și entuziasmul de pe...

25 martie – Decență

Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor. 1 Petru 2:12Iată o nouă problemă de contextualizare! Locuind printre neevrei, creștinii nu aveau nevoie să-și schimbe naționalitatea, limba și portul, ci,...

24 martie – Decalog

Ce este scris în Lege? Cum citești în ea? Luca 10:26Probabil că cea mai cunoscută lege, cea mai răspândită și aplicată, este Decalogul dat de Dumnezeu lui Moise. O parte...

23 martie – Dăruire

Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!...

22 martie – Cuvânt

Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Coloseni 4:6Cuvântul este un instrument rezervat ființei umane pentru a-și exprima gândurile,...