29 septembrie – Recreație

Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea. Exodul 20:10Viața și activitatea umană este marcată de pauze necesare pentru...

Ezechia s-a umilit, 28 septembrie

Atunci, Ezechia s-a smerit din mândria lui, împreună cu locuitorii Ierusalimului, şi mânia Domnului n-a venit peste ei în timpul vieţii lui Ezechia. 2 Cronici 32:26Plin de remușcări, “Ezechia s-a smerit din...

28 septembrie – Recoltă

Pune secera Ta și seceră, pentru că a venit ceasul să seceri și secerișul pământului este copt. Apocalipsa 14:15 Strângerea recoltei este un timp de muncă intensă, însoțită de o...

27 septembrie – Receptivitate

Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Faptele apostolilor 17:11Între creștinii din Tesalonic, cei din...

În armonie cu Hristos, 26 septembrie

Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6:1 Tot cerul este interesat de lucrarea care...

26 septembrie – Reabilitare

Altă dată (Onisim) ți-a fost nefolositor, dar (...) acum ne va fi folositor și ție, și mie. Filimon 11Pocăința lui Onisim în închisoare a adus după sine și reabilitarea lui...

Adevărata umilință, 25 septembrie

Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte …  pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1:27-29 După înălțarea...

25 septembrie – Râs

Sara a tăgăduit și a zis: „N-am râs.” Căci i-a fost frică. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.” Geneza 18:15Probabil că râsul Sarei nu a fost o cascadă...