Despre

De-a lungul istoriei, Dumnezeu a chemat poporul Său la o experiență spirituală mai profundă și la un angajament reînnoit de a trăi total pentru El.

Avraam a primit invitația de umbla cu Dumnezeu și de a trăi o viață de credincioșie. Moise a avut această experiență printr-o întâlnire puternică în pustie, precum și printr-o experiență zilnică, în timp ce a condus poporul lui Dumnezeu din captivitate. Chemarea la redeșteptare  și reformă a fost vestită prin profeți precum Ilie și regi ca Iosia. Ioan Botezătorul a chemat poporul la redeșteptare spirituală și reformarea stilului de viață, ca înaintemergător al  lui Isus. Ucenicii au fost conduși la această experiență și au deschis ușa pentru a primi Duhul Sfânt în deplinătatea sa pentru proclamarea Evangheliei.

Ca și cei doisprezece din camera de sus după înălțarea lui Hristos, ne confruntăm cu porunca de a îndeplini o sarcină imposibilă: de a vesti Evanghelia lumii, pentru ca sfârșitul să vină. (Matei 28: 18-20, Matei 24:14) La fel cum ei au fost împuterniciți de Duhul Sfânt să ducă Evanghelia la neamuri, trebuie să avem aceeași experiență. Înainte ca ucenicii să ducă Evanghelia de la Ierusalim până la marginile pământului, li s-a cerut ca mai întâi să aștepte darul promis – botezul Duhului Sfânt. Așa cum a fost pentru ei, în timp ce  așteptăm darul, prima noastră lucrare trebuie să fie experiența mărturisirii, pocăinței și rugăciunii stăruitoare din camera  de sus.

Dumnezeu tânjește să vadă biserica Sa împuternicită de Duhul Său ca martor plin de viață a puterii Evangheliei în zilele dinaintea revenirii lui Isus. El ne-a spus că, așa cum un tată este dispus să dea daruri bune copiilor săi, Tatăl nostru ceresc este și mai doritor să ne ofere darul Duhului Sfânt. Atunci de ce nu am primit darul? Cu siguranță nu pentru că Dumnezeu nu este dispus să-l dea!

În starea sa de acum, biserica prezintă aceleași caracteristici întâlnite la ucenici înaintea Crucii. Și la fel ca ucenicii, suntem chemați la o experiență transformatoare în Hristos. Lucrarea Lui poate fi finalizată prin noi doar pe măsură ce suntem plini de Duhul Sfânt.

Inițiativa Redeșteptare și Reformă a bisericii adventiste din ziua a șaptea încearcă să ajute biserica în înlăturarea oricărei piedici, astfel încât Dumnezeu să poată reînviora biserica cu Duhul Său și să împlinească lucrarea de a reflecta caracterul Său și de a vesti Evanghelia lumii pentru pregătirea pentru revenirea Lui. Căutăm să cultivăm o experiență de rugăciune mai profundă în adventism, încurajând rugăciunea personală regulată și experiențe puternice de rugăciune colectivă; prin inițiativa Crede în proorocii Lui – aplanurile de citire a Bibliei și a scrierilor lui Ellen White; prin publicarea experiențelor  despre transformare și întâlniri personale cu Dumnezeu și prin resurse biblice.

Nevoia de reînnoire personală și transformare a caracterului nu este nouă – este la fel de veche ca căderea omului. Dar este mai urgent acum decât a fost vreodată. Ne rugăm ca aceste inițiative să fie o binecuvântare pentru dumneavoastră, să vă împuternicească mărturia și să aveți o experiență personală cu Hristos tot mai profundă în aceste ultime zile înainte de revenirea Sa în slavă.

Ca și dumneavoastră, am fost profund impresionată citind aceste cuvinte. Ele exprimau o preocupare a conducerii bisericii mondiale pentru pregătirea și încheierea lucrării și șederii noastre pe acest pământ. Sunt peste 10 ani de-atunci.

Privind site-ul Revival & Reformation şi văzând bogăția de materiale mă întrebam cum vor ajunge să fie cunoscute de către cei care nu înțelegeau limba engleză. Am căutat pe site-urile oficiale ale bisericii de la noi și nu am găsit nimic legat de acest subiect.

Aceste materiale valoroase erau mult prea multe pentru a fi traduse de un singur om. Și totuși nu puteam scăpa de gândul că trebuie să pun la schimbător talantul cu care mă înzestrase Dumnezeu.

Ocazional, am fost ajutată și de alți voluntari și am menționat totdeauna aportul lor, mulțumind lui Dumnezeu pentru ajutorul primit.

Versiunea românească are multe lacune. Mai ales la capitolul devoționale, unde problemele vieții de fiecare au făcut ca să rămână zile, sau luni întregi netraduse.

Mă rog însă ca ceea ce veți citi să fie o binecuvântare și să vă aducă mai aproape de cer.