Cuvintele CUVÂNTULUI

CUVÂNTUL lui Dumnezeu este asemenea unei mine de pietre prețioase. Cu cât sapi mai adânc, cu atât vei descoperi noi perle. Fiecare cuvânt este o nouă nestemată. Am invitat pe pastorul Ion Buciuman să ne fie ghid într-o călătorie a descoperirii cuvintelor CUVÂNTULUI. În fiecare zi vom admira o nouă piatră prețioasă, un alt cuvânt al CUVÂNTULUI.

CUVÂNTUL este unul dintre cele mai prețioase daruri pe care le-am primit de la Dumnezeu, dar atunci când Acesta ne vorbește noi avem nevoie să deprindem cuvintele specifice momentului cultural în care ne aflăm. Colecția de față este o sumă de cuvinte uzuale care poartă semnificații rezonabile pentru viața noastră spirituală. De aceea, fiecare cuvânt din acest album este însoțit de o referință biblică, o scurtă meditație și un apel la studiu și rugăciune. Adică, acesta este un fel de devoțional care poate fi parcurs zilnic.

Intenția autorului este aceea de a oferi cititorului un aspect particular al fiecărui cuvânt ales, care ar putea îmbogăți experiența religioasă a celor interesați. Dicționarele ne oferă o gamă foarte generoasă de sensuri ale cuvintelor din această listă, dar spațiul foarte limitat al acestui jurnal de meditație nu ne permite o abordare exhaustivă. Pentru scopul propus, abordarea unui singur sens al cuvântului va fi suficientă pentru atingerea unui nivel profund de înțelegere, în măsură să hrănească sufletul cititorului.

Acest proiect se naște din nevoia de studiu și meditație personală a scriitorului și este de așteptat și de dorit să stimuleze aceeași experiență și la cei interesați de o viață spirituală densă și semnificativă. Dacă parcurgerea acestor articole va ajuta pe vorbitorii de la amvoane sau pe cei care își mărturisesc credința să folosească mai eficient limba română, acesta ar putea fi un bonus care să încurajeze atât continuarea acestui demers cât și creșterea numărului utilizatorilor.

Cuvintele CUVÂNTULUI este un repertoar în ordine alfabetică al cuvintelor din limba română pe care le folosim pentru a înțelege  și a aprofunda Cuvântul, pentru a ne împărtăși convingerile cu cei din jur și pentru a ne încuraja și susține unii pe alții, atât în scris cât și prin viu grai. În mod implicit contactul cu acest proiect va aduce dezvoltarea lexicului și sporirea măiestriei folosirii limbii române, ca vector de transmitere a veștii celei bune a Evangheliei către ascultătorii și cititorii de limba română.

Fie ca acest proiect să aducă lauda, adorația și ascultarea Celui care este CUVÂNTUL întrupat și căruia I se cuvine toată închinarea întregii noastre vieți!

Al vostru în slujire,

Ion Buciuman