324 – Jar

Dragostea este tare ca moartea… jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Cântarea Cântărilor 8:6 Fascinația omului este stârnită de lucruri care-i ating în mod nemijlocit simțurile....

323 – Îmbiere

Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Psalmii 34:8 Unul dintre cele mai mari riscuri și cele mai dureroase lucruri este să trecem nepăsători pe lângă lucruri, adevăruri sau persoane...

322 – Ideal

Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Matei 5:48 În predica de pe munte, Învățătorul oamenilor stabilește scopul existenței noastre ca fii și fiice...

321 – Haos

Pământul era pustiu și gol; peste fața adâncului de ape era întuneric, și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Geneza 1:2 Conform Scripturii, înainte de prima zi a...

320 – Garant

În consecință, Isus a devenit garantul unui legământ mai bun. Evrei 7:22, NTR Garantul și garanția sunt necesare atunci când debitorul are nevoie de credit moral pentru a beneficia de...

319 – Fad

Dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună de nimic, decât să fie lepădată afară și călcată...

318 – Economie

Stăpânul său i-a zis: „Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră în bucuria stăpânului tău.” Matei 25:21 Sensul de...

317 – Ecologie

Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească. Geneza 2:16 Ecologia este o știință la fel de veche ca omul...

316 – Daună

Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele Meu cel sfânt, căci tot pământul va fi plin de cunoștința Domnului. Isaia 11:9 Paguba și perdanții constituie...

315 – Datorie

În rest, ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios. 1 Corinteni 4:2, NTLRAm ales Noua Traducere a Bibliei în limba română pentru exprimarea mai...