275 – Vag

Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. 1 Samuel 3:2 Degenerarea organelor de simț este inevitabilă odată cu trecerea timpului și...

274 – Tabu

Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui: „Să nu cumva să vă suiți pe munte sau să vă atingeți de poalele lui. Oricine se va atinge...

273 – Șapte

În ziua a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea  Lui pe care o făcuse. Dumnezeu a binecuvântat...

272 – Sacerdoțiu

Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a așezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri. Evrei 8:1 Ceea ce reprezintă...

271 – Sac

Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Iona 3:5Fără nici o...

270 – Raclă

Apoi S-a apropiat și S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îți spun!” Luca 7:14Sicriul a devenit cu timpul un simbol al...

269 – Pagubă

Și dacă ți-a adus vreo vătămare sau îți este dator cu ceva, pune aceasta în socoteala mea. Filimon 18 Scrisoarea lui Pavel către Filimon constituie o bijuterie literară care ne...

268 – Pact

Iosua a făcut pace cu ei și a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase în viață, și căpeteniile adunării le-au jurat lucrul acesta. Iosua 9:15 Pactul cu Gabaoniții...

267 – Obijduit

Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit, că îți întorceai fața de la El, și noi nu L-am băgat în seamă....

266 – Naos

Preoții, slujitorii Domnului să plângă între tindă și altar. Ioel 2:17Între tindă și altar este naosul, locul central unde au acces închinătorii. Acest lucru este specific construcțiilor de inspirație arhitecturală...