Transformarea harului, 19 decembrie

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii. 1 Petru 4:7

[Hristos] este mulțumit când poporul Său manifestă tărie, putere și fermitate de caracter și când are o fire veselă, fericită și plină de speranță.

Petru spune: „Încingeți-vă coapsele minții voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul, care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos. ” Iată o lecție pe care trebuie să o învățăm; iată o lucrare pe care trebuie să o facem pentru a ne controla mintea, fără a o lăsa să plutească în derivă pe teme interzise sau să-și cheltuiască energiile pe subiecte neînsemnate. „Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape: fiți înțelepți dar și vegheați în vederea rugăciunii.” Nu ni se cere doar să ne rugăm, ci și să păzim cuvintele și acțiunile, și chiar gândurile – să „veghem în vederea rugăciunii”. Dacă mintea este centrată pe lucrurile cerești, conversația va merge pe același canal. Inima se va revărsa la contemplarea speranței creștinului, a promisiunilor nespus de mari și prețioase lăsate consemnate pentru încurajarea noastră; iar bucuria noastră în fața milei și a bunătății lui Dumnezeu nu trebuie să fie reprimată; este o bucurie pe care nimeni nu ne-o poate lua.

În timpul orelor de veghe, mintea va fi în mod constant angajată…. Pot exista unele sclipiri spasmodice de gândire; dar mintea nu este disciplinată pentru o reflecție constantă și sobră. Există teme care necesită o analiză serioasă. Sunt cele legate de marele plan de răscumpărare, care se va încheia în curând. Isus este pe cale să se arate pe norii cerului, și ce fel de caractere trebuie să avem noi, care să ne facă să stăm în picioare în acea zi? Prin stăruința asupra acestor teme de interes veșnic, mintea este întărită și caracterul este dezvoltat. Aici se află fundamentul acelui principiu ferm și neclintit pe care îl avea Iosif. Aici se află secretul creșterii în har și în cunoașterea adevărului.

Religia lui Hristos nu este ceea ce mulți cred că este, nici ceea ce reprezintă viețile lor. Iubirea lui Dumnezeu în suflet va avea o influență directă asupra vieții și va chema intelectul și afecțiunile la un exercițiu activ și sănătos. Copilul lui Dumnezeu nu se va odihni satisfăcut până când nu va fi îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos și susținut de puterea Sa dătătoare de viață. Când vede o slăbiciune în caracterul său, nu este suficient să o mărturisească iar și iar; el trebuie să se apuce de lucru cu hotărâre și energie pentru a-și birui defectele prin construirea unor trăsături opuse de caracter. El nu se va feri de această lucrare pentru că este dificilă. Creștinului i se cere o energie neobosită; dar el nu este obligat să lucreze în putere proprie; puterea divină așteaptă cererea sa. Oricine se străduiește sincer să obțină biruința asupra eului își va însuși făgăduința: „Harul Meu îți este de ajuns.” –The Review and Herald, 10 iunie 1884

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *