18 aprilie – Eflorescență

Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. 3 Ioan 1:2 Gaius se afla în faza de înflorire spirituală,...

Capitolul 33 – Aveți credință în Dumnezeu!

”Aveți credință în Dumnezeu!” Aceste cuvinte au fost rostite de Mântuitorul nostru ucenicilor Săi atunci când aceștia și-au exprimat surprinderea față de ofilirea bruscă a smochinului neroditor. Marcu 11:22. Ele...

17 aprilie – Efigie

Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii până va lua Hristos chip în voi. Galateni 4:19Scriind creștinilor din Galatia, apostolul este îngrijorat de lipsa de maturitate și de maturizare...

16 aprilie – Eficiență

Nu voi M-ați ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă, și roada voastră să rămână. Ioan 15:16Învățătorul oamenilor a...

15 aprilie – Efervescență

Știu faptele tale: că nu ești nici rece nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot! Apocalipsa 3:15Realitățile zilnice din Laodiceea de pe vremuri aveau de-a face...

14 aprilie – Eferent

Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:16În acest pasaj...