31 martie – Delimitare

De aceea se miră ei că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. 1 Petru 4:4Învățătorul oamenilor S-a rugat pentru urmașii Lui să rămână...

30 martie – Delicatețe

Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Psalmii 131:2Un copil înțărcat care stă lângă mama lui este o imagine plină de gingășie...

29 martie – Delăsare

Cel ce nu primise decât un talant s-a dus de a făcut o groapă în pământ și a ascuns acolo banii stăpânului său. Matei 25:18Cel care primise un talant nu...

28 – Cum este învinsă ispita?

Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu, pe care o făgăduise mai înainte prin prorocii Săi în Sfintele Scripturi....

28 martie – Deferență

Frații lui au venit și s-au aruncat ei înșiși cu fața la pământ înaintea lui și i-au zis: „Suntem robii tăi.” Geneza 50:18Când Iosif era cu ei la păscutul oilor,...

27 martie – Dedicare

Pentru copilul acesta mă rugam, și Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam. De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viața lui să fie dat Domnului. 1 Samuel 1:27,28Simțind...