Conduce sfințirea familiei, 10 mai

Învaţă pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze şi, când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Proverbe 22:6 Fac apel la părinți să se pregătească pe ei...

Asemănarea cu Hristos, 31 martie

Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea...

Ascultare, 25 martie

Ca nişte copii ascultători, nu vă lăsaţi târâţi în poftele pe care le aveaţi altădată, când eraţi în neştiinţă. Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiţi şi...

Bunătatea, 13 martie

Ea deschide gura cu înțelepciune şi învățături plăcute[pline de bunătate, în eng.] îi sunt pe limbă. Proverbe 31:26 Fiecare dintre noi va fi ajutat de Domnul, atunci când vom avea...

Blândețea, 10 martie

Cu toată smerenia şi blândeţea, cu îndelungă răbdare; îngăduiţi-vă unii pe alţii în dragoste. Efeseni 4:2 Te invit să te uiți la Omul de pe Golgota. Uită-te la Cel al cărui...

Pace, 5 martie

Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.  Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi...

Bucuria, 4 martie

Voi lăuda pe Domnul din toată inima mea, voi istorisi toate minunile Lui. Voi face din Tine  bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele tău, Dumnezeule Preaînalt! Psalm 9:1, 2...

Dragostea, 3 martie

Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem. Lumea nu ne cunoaște, pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. 1 Ioan 3 :1Ioan spune: „Vedeți...