O luptă invizibilă, 22 decembrie

El mi-a zis: ‘Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului...

Transformarea harului, 19 decembrie

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii. 1 Petru 4:7[Hristos] este mulțumit când poporul Său manifestă tărie, putere și fermitate de caracter și când are o...

Prinde-te strâns de Isus, 15 noiembrie

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul! Osea 6:3Când...

Adevărul va învinge, 13 octombrie

Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine. Ioan 14:30Ca Răscumpărător al lumii, Hristos S-a confruntat în mod constant cu eșecul aparent. El, vestitorul milei în lumea noastră, părea...

Ziua 59 – Sfârșitul plânsului

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați! – Matei 5:4”Plânsul despre care e vorba aici este sincera întristare a inimii din cauza...

Ziua 17 – Mai presus de orice ne distrage

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!”Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!.” Psalm 50:15”Cele mai mari biruințe pentru cauza lui Dumnezeu nu sunt rezultatul...

Ziua 7- Cele mai mari biruințe

Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! Psalm 50:15„Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor și hotărât. Experiența...

Legați de Divin, 17 ianuarie

Prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte....