Prinde-te strâns de Isus, 15 noiembrie

Să cunoaştem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul! Căci El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul! Osea 6:3

Când Satana îți spune că păcatele tale sunt prea mari ca să aștepți o mare biruință în Dumnezeu, spune-i că Biblia ne învață că cei care iubesc cel mai mult sunt cei cărora li s-a iertat cel mai mult. Nu încerca să-ți diminuezi vinovăția scuzând păcatul. Nu te poți apropia de Dumnezeu prin credință dacă nu îți dai seama de păcătoșenia ta. Atunci poți să te bazezi direct pe promisiuni și, cu credință neclintită poți pretinde o parte din sacrificiul infinit care a fost făcut pentru om. Prinde-te strâns de Isus, iar inima Lui mare, plină de iubire te va atrage la Sine.

Nu pot suporta gândul că cineva ar trebui să plece… fără să aibă credința foarte întărită….Fiecare pas înainte pe care îl faci trebuie să fie un pas făcut în credință. Când există o experiență religioasă bogată în credință, unul poate alunga o mie, iar doi pot pune pe fugă zece mii. Dar toate talentele pe care le poți poseda, toată îndemânarea și elocvența pe care le poți dobândi, nu vor avea niciun efect dacă nu sunt consacrate lui Dumnezeu….

Apostolul Pavel a dorit ca frații săi să fie mângâiați cu „mângâierea cu care el a fost mângâiat.” Creștinul găsește permanent mângâiere și putere în Isus….

Să avem privirea îndreptată numai spre slava lui Dumnezeu. Să nu permitem să existe nimic care să se interpună între noi și El. „Să cunoaștem, să căutăm să cunoaştem pe Domnul” și vom ști că „El Se iveşte ca zorile dimineţii şi va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pământul!” Dacă suntem părtași la natura divină, vom reflecta în viață și în caracter Chipul Domnului nostru divin. Nu putem fi indolenți în căutarea acestei desăvârșiri a caracterului. Noi nu putem privi pasiv la ceea ce ne înconjoară și să credem că ceilalți vor lucra în locul nostru. „Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat.” Trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. Viața trebuie să devină pentru noi umilă, serioasă și să lucrăm la mântuirea noastră cu frică și cutremur; și atunci credința, speranța și dragostea vor locui în inimile noastre, dându-ne răsplata care îi așteaptă pe cei biruitori.

Un dușman necruțător și hotărât și-a pregătit vicleniile pentru fiecare suflet care nu este pregătit pentru încercare și păzit prin rugăciune constantă și credință vie. Nu ne putem feri în mod individual, sau ca grup de atacurile sale constante; dar în puterea lui Isus se poate rezista cu succes oricărei ispite, oricărei influențe potrivnice, fie că este deschisă sau ascunsă. Amintiți-vă că ”potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” De aceea, „fiți treji şi vegheaţi! ” (Historical Sketches, 135, 136).

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *