Cununa vieții, 25 noiembrie

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui....

Alege-L pe Hristos pentru tine, 22 noiembrie

Alegeţi astăzi cui vreţi să slujiţi. Iosua 24:15Pentru a realiza mântuirea oamenilor, Dumnezeu a folosit diferite instrumente omenești. El le-a vorbit prin Cuvântul Său, prin slujitorii Săi și prin Duhul Său...