22 iunie – Oaspete

Iată, Eu stau la ușă și bat! Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra și voi mânca cu el, și el cu mine Apocalipsa 3:20 NTR Această...

18 iunie – Machetă

Vezi să faci totul după modelul care ți-a fost arătat pe munte. Exodul 25:40 NTRTimp de patruzeci de zile și nopți, Moise a stat împreună cu Dumnezeu pe muntele Sinai...

17 iunie – Macaz

Însă și de data aceasta Faraon și-a împietrit inima și nu a lăsat poporul să plece. Exodul 8:32 În ultimă instanță, macazul este un punct care desparte două linii cu...

5 iunie – Dalbă

Cum este crinul între spini, așa este iubita mea între fete. Cântarea Cântărilor 2:2Dalbul aste mai mult decât o culoare din familia albului. Dalbul se umple de o mulțime de...

28 aprilie – Agitație

Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății. Faptele 17:8Starea de neliniște socială poate oricând scăpa de sub control, și atunci ne putem aștepta la surprize foarte...

8 aprilie – Afacere

Avraam a înțeles pe Efron. Și Avraam a cântărit lui Efron prețul cumpărăturii despre care vorbise, în fața fiilor lui Het: patru sute de sicli de argint, care mergeau la...

5 aprilie- Adversitate

În lume veți avea necazuri, dar, îndrăzniți. Eu am biruit lumea! Ioan 16:33În camera de sus, Învățătorul a făcut o precizare importantă cu privire la condiția relației dintre lume și...

2 Aprilie – Adulter

Ați auzit că s-a zis celor din vechime: „Să nu preacurvești.” Matei 5:27 Toate păcatele sunt odioase și respingătoare, dar unele dintre ele sunt percepute ca fiind din cale afară...

1 aprilie – Adult

Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Efeseni 4:13Maturitatea spirituală este un deziderat,...

Toate lucrurile, chiar și covidul?

de Melody Mason În timp ce îmi încheiam timpul petrecut cu Dumnezeu în această dimineață, mi-am amintit de frumoasa promisiune din Romani 8:28. Acesta spune: "De altă parte, ştim că...