Nu dormiți la post, 12 ianuarie

Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieşi din gura Mea, să-i înştiinţezi din partea Mea! Ezechiel 3:17Dumnezeu are o poziție de datorie pentru...

Conflictul nevăzut, 6 ianuarie

Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege înainte ca să se fi întâmplat toate...

Tu Dumnezeule mă vezi, 5 ianuarie

Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem a face. Evrei 4:13Triumful adevărului este posibil doar atunci când...

Cultivarea solului, 4 ianuarie

Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui şi după cum o grădină face să încolţească semănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea şi lauda în faţa tuturor...

Alături de cer, 3 ianuarie

Căci, acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor. Matei 18:20Lucrați, vegheați și rugați-vă pentru suflete căci ele trebuie să dea socoteală....

Cu un cuget, 2 ianuarie

Cine zice că rămâne în El trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus. 1 Ioan 2:6Mulți se află pe terenul fermecat al vrăjmașului. Lucruri de cea mai mică importanță -...

Promisiunea păcii, 1 ianuarie

Celui cu mintea statornică Tu îi asiguri pacea – da, pacea, căci se încrede în Tine. Încredeţi-vă în Domnul pentru totdeauna, pentru că în Domnul, da, în Domnul, aveţi o stâncă veşnică! Isaia 26:3, 4....

Învățând toată veșnicia, 30 decembrie

Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din...