Învățând toată veșnicia, 30 decembrie

Căci a binevoit să ne descopere taina voii Sale după planul pe care-l alcătuise în Sine Însuşi, ca să-l aducă la îndeplinire la împlinirea vremurilor, spre a-Şi uni iarăşi într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din...

O luptă invizibilă, 22 decembrie

El mi-a zis: ‘Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi şi să te smereşti înaintea Dumnezeului...

Transformarea harului, 19 decembrie

Sfârşitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiţi înţelepţi dar şi vegheaţi în vederea rugăciunii. 1 Petru 4:7[Hristos] este mulțumit când poporul Său manifestă tărie, putere și fermitate de caracter și când are o...

O lecție de cumpătare, 15 decembrie

Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. Luca 1:15Dumnezeu îl chemase pe fiul lui...