Pregătirea pentru venirea Domnului Hristos, 17 decembrie

Aşa cum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului. Matei 24:37

Noe a predicat oamenilor din vremea sa că Dumnezeu avea să le mai dea o sută douăzeci de ani în care să se pocăiască de păcatele lor și să găsească scăpare în corabie, dar ei au refuzat invitația plină de bunăvoință. Li s-a dat timp din belșug să se întoarcă de la păcatele lor, să biruiască obiceiurile lor rele și să-și dezvolte caractere drepte. Dar înclinația spre păcat, deși slabă la început, la mulți s-a întărit prin satisfacere repetată și i-a grăbit spre o ruină iremediabilă. Avertizarea îndurătoare a lui Dumnezeu a fost respinsă cu dispreț, cu bătaie de joc și cu derâdere, și ei au fost lăsați în întuneric să urmeze calea aleasă de inimile lor păcătoase. Dar necredința lor n-a împiedicat evenimentul prezis. El a venit și mare a fost mânia lui Dumnezeu, care s-a văzut în ruina generală.

Cuvintele acestea ale lui Hristos trebuie să pătrundă în inimile tuturor celor care cred adevărul prezent. “Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.” Primejdia noastră ne este prezentată chiar de către Hristos Însuși. El cunoștea pericolele pe care le vom întâlni în aceste zile din urmă și ar fi vrut să ne pregătim pentru ele …

Credința în apropiata venire a Fiului omului pe norii cerului nu-l va face pe adevăratul creștin să devină neglijent și nepăsător față de ocupațiile obișnuite ale vieții. Așteptătorii care privesc spre arătarea în curând a Domnului Hristos nu vor fi leneși, ci sârguincioși în afaceri. Lucrarea lor nu va fi făcută cu neglijență și fără onestitate, ci cu credincioșie, promptitudine și minuțiozitate. Acei cărora le place să creadă că neatenția nepăsătoare față de lucrurile acestei vieți este o dovadă a spiritualității și a despărțirii lor de lume sunt sub o mare înșelăciune. Veridicitatea, credincioșia și integritatea lor sunt puse la probă și dovedite în lucrurile vremelnice. Dacă ei sunt credincioși în cele mici, vor fi credincioși și în cele mari.

Mi-a fost arătat că aici este punctul unde mulți nu vor reuși să suporte proba. Ei își dezvoltă adevăratul caracter în gestionarea preocupărilor temporale Ei manifestă necredincioșie, intrigă, necinste în relațiile cu semenii lor. Ei nu consideră că posesiunea lor asupra viitoarei vieți nemuritoare depinde de modul în care se comportă în preocupările din această viați și că pentru formarea unui caracter virtuos este indispensabilă cea mai strictă integritate. – Mărturii pentru Biserică 4:308-310

Cei care cred adevărul prezent trebuie să-și dovedească credința prin fapte. Ei trebuie să fie sfințiți prin adevărul pe care mărturisesc a-l crede, pentru că sunt o mireasmă de viață spre viață sau de moarte spre moarte.- Mărturii pentru Biserică 4:308

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *