În pragul unei crize extraordinare, 16 decembrie

”Vai! ce zi!” Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel Atotputernic. Ioel 1:15

Astăzi semnele vremurilor declară că ne găsim în pragul unor evenimente mari și solemne. Totul în lumea noastră este în mișcare. Înaintea ochilor noștri se împlinește proorocia Mântuitorului cu privire la evenimentele ce vor preceda venirea Sa: “Veți auzi de războaie și vești de războaie…. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății, și pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi”. (Matei 24, 6.7.)

Prezentul este o perioadă de un interes copleșitor pentru toți cei vii. Conducătorii și oamenii de stat, oameni care ocupă poziții de încredere și autoritate, bărbați și femei care gândesc din toate clasele sociale au atenția îndreptată asupra evenimentelor care au loc în jurul nostru. Ei sunt atenți la relațiile care există între națiuni. Ei observă intensitatea care pune stăpânire pe orice element pământesc și recunosc că ceva măreț și decisiv este pe cale să se întâmple — că lumea este pe pragul unei crize extraordinare.

Biblia și numai Biblia oferă o viziune corectă asupra acestor lucruri. Aici sunt dezvăluite marile scene finale din istoria lumii noastre, evenimente care își aruncă deja umbrele înainte, sunetul apropierii lor făcând pământul să se cutremure, iar inimile oamenilor să se topească de groază.

“lată, Domnul deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă fața și risipește locuitorii … ei călcau legile, nu țineau poruncile, și rupeau legământul cel veșnic!” (Isaia 24, 1-5)…

“Cum mă doare înăuntrul inimii mele!… Nu pot să tac! Căci auzi, suflete, sunetul trâmbiței, și strigătul de război! Se vestește dărâmare peste dărâmare, căci toată țara este pustiită”. (Ieremia 4, 19. 20) …

“Pentru că zici: Domnul este locul meu de adăpost! Și faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare, De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, Nici o urgie nu se va apropia de cortul tău”. (Psalmii 91, 9.10.)…

Dumnezeu nu va părăsi biserica Sa în ceasul celei mai mari primejdii a ei. El a făgăduit izbăvirea: “lată, aduc înapoi pe prinșii de război ai corturilor lui Iacov”, a zis El, “și Mi-e milă de locașurile lui”. (Ieremia 30, 18.)

Atunci scopul lui Dumnezeu va fi împlinit; principiile împărăției Sale vor fi onorate de toți cei care locuiesc sub soare. – Profeți și regi, 536-538

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Foto: net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *