Știm care va fi sfârșitul

De Mark Finley Unul dintre motivele principale pentru care nu trebuie să trăim vreodată cu teamă, consumați de griji și anxietate este pentru că noi știm cum se va termină...

Ziua 93 – joi, 25 Iunie

El vine Curând! Pasaj biblic de meditat: Apocalipsa 22:6-12 Verset cheie: “Iată Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine ca să dau fiecăruia după fapta lui." Apocalipsa 22:12...

O clipă de răgaz

”Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul! El păzește sufletele credincioșilor Lui” Psalm 97:10. Domnul trebuie să vină în curând. Răutatea și răzvrătirea, violența și crima umplu lumea. Strigătele celor...

O lucrare de pregătire

”Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” Filipeni 1:6. O lucrare serioasă de pregătire trebuie să...

Un timp de strâmtorare

”De aceea bucurați-vă, ceruri, şi voi cari locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că...

Solii de avertizare

”Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi în zilele Fiului omului:  mâncau, beau, se însurau şi se măritau până în ziua când a intrat...

Cerul este vara creștinului

”Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” Tit 2:13. Hristos va veni curând a doua oară. Ar trebui să vorbim des despre acest...