Mijlocirea care schimbă pentru veșnicie

Biserica ta se roagă? Nu vorbesc de ”invocarea” politicoasă de la începutul serviciului divin. Vreau  să știu dacă biserica ta participă în mod colectiv la o mijlocire intensă, care schimbă...

Ziua 94 – Vineri, 26 iunie

Pregătirea pentru persecuție Pasaj biblic de meditat: 1 Petru 4:7-19 Verset cheie: ”Preaiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să...

Apărarea noastră sigură

”Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului” Apocalipsa 3:10. Satana...

O lucrare de pregătire

”Sunt încredințat că Acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua lui Isus Hristos” Filipeni 1:6. O lucrare serioasă de pregătire trebuie să...

Un timp de strâmtorare

”De aceea bucurați-vă, ceruri, şi voi cari locuiți în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că...

Cerul este vara creștinului

”Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos” Tit 2:13. Hristos va veni curând a doua oară. Ar trebui să vorbim des despre acest...