Atingerea finală a nemuririi, 28 decembrie

Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăţă, după cum El este curat. 1 Ioan 3:2, 3

Sufletul este format prin efortul personal unit cu rugăciunea plină de credință. Zi de zi, caracterul crește în asemănarea lui Hristos. Și în cele din urmă, în loc să fie jocul circumstanțelor, în loc să fie îngăduit egoismul și în loc de a se lăsa purtat de conversații ușoare și neînsemnate, omul este stăpân pe gândurile și cuvintele sale. Se poate să coste un conflict sever pentru a învinge obiceiuri care au fost mult timp îngăduite, dar putem triumfa prin harul lui Hristos. El ne invită să învățăm de la El. El ar vrea să practicăm stăpânirea de sine și să fim desăvârșiți în caracter, lucrând ceea ce este bineplăcut în ochii Lui. „După roadele lor îi veți cunoaște” este propriul Său standard de judecare a caracterului.

Dacă suntem credincioși îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu, vom merge din har în har și din slavă în slavă, până când vom primi atingerea finală a nemuririi.

„Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. ” … Poate fi vreo promovare pământească să confere o onoare egală cu aceasta – să fim fii ai lui Dumnezeu, copii ai Regelui ceresc, membri ai familiei regale? Omul poate fi ambițios de onoarea pe care o pot conferi semenii săi limitați; dar la ce va folosi? Nobilimea pământului este formată doar din oameni; ei mor și se întorc în țărână; și nu există nicio satisfacție durabilă în lauda și onoarea lor. Dar onoarea care vine de la Dumnezeu este durabilă. Să fim moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos, înseamnă să ai dreptul la bogății de nepătruns – comori de o asemenea valoare încât, în comparație cu ele, aurul și argintul, bijuteriile și pietrele prețioase de pe pământ, devin nesemnificative. Prin Hristos ni se oferă o bucurie de nedescris, o greutate veșnică de slavă. „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.”

Ne lipsește credința simplă; trebuie să învățăm arta de a ne încrede în cel mai bun Prieten al nostru. Deși nu-L vedem, Isus este veghează asupra noastră cu îndurare tandră; și El este mișcat de  simțămintele slăbiciunilor noastre. Nimeni, în marea sa nevoie, nu a privit vreodată la El prin credință, și să fie dezamăgit…. Creștinul este … cel mai fericit om din lume. El se simte în siguranță; pentru că se încrede în Isus și se bucură de prezența Lui. Apărarea lui este „de la Dumnezeu, care îi mântuiește pe cei cu inima curată”. Nu amânați această chestiune, ci începeți… să vă fixați mintea mai hotărât la Isus și la lucrurile cerești, amintindu-vă că, prin contemplare, devenim schimbați în același chip. Aveți curaj în Dumnezeu. – The Review and Herald, 10 iunie 1884

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Foto: net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *