O lecție de cumpătare, 15 decembrie

Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. Luca 1:15

Dumnezeu îl chemase pe fiul lui Zaharia la o lucrare mare, cea mai mare încredințată vreodată oamenilor. Pentru a îndeplini această lucrare, Dumnezeu trebuia să lucreze cu el. Duhul lui Dumnezeu avea să fie cu el dacă asculta de instrucțiunile îngerului.

Ioan trebuia să meargă ca sol al lui Iehova, pentru a le aduce oamenilor lumina lui Dumnezeu. El trebuia să dea o nouă direcție gândurilor lor. Trebuia să-i impresioneze cu sfințenia cerințelor lui Dumnezeu și cu nevoia lor de neprihănirea Sa desăvârșită. Un asemenea sol trebuie să fie sfânt. El trebuie să fie un templu pentru Duhul lui Dumnezeu care locuiește în el. Pentru a-și îndeplini misiunea, el trebuie să aibă o constituție fizică sănătoasă, și putere mentală și spirituală. Prin urmare, ar fi necesar pentru el să își controleze poftele și pasiunile. El trebuie să fie capabil să-și controleze toate puterile, astfel încât să poată sta în mijlocul oamenilor neclintit de circumstanțele înconjurătoare, ca și stâncile și munții pustiei.

Pe timpul lui Ioan Botezătorul, lăcomia după averi și iubirea de lux și etalare erau larg răspândite. Plăceri senzuale, petrecerile și bețiile provocau boli și degenerare fizică, amorțind percepțiile spirituale și diminuând sensibilitatea față de păcat. Ioan trebuia să fie un reformator. Prin viața lui abstinentă și îmbrăcămintea simplă, el trebuia să fie o mustrare pentru excesele timpului. De aici și indicațiile date părinților lui Ioan – o lecție de cumpătare, aduse de un înger de la tronul cerului.

În copilărie și în tinerețe caracterul este cel mai impresionabil. Puterea de autocontrol ar trebui să fie dobândită atunci. În casă și la masă, în viața de familie, se exercită influențe ale căror rezultate sunt la fel de durabile ca veșnicia… Obiceiurile formate în primii ani de viață decid dacă un om va fi biruitor sau biruit …

În calitate de profet, Ioan urma “să întoarcă inima părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El”. Prin lucrarea de a pregăti calea pentru prima venire a Domnului Hristos, el a fost un reprezentant al celor care vor pregăti un popor pentru a doua venire a Domnului nostru. Lumea s-a dedat la plăceri. Erorile și fabulele abundă. Cursele lui Satana pentru distrugerea sufletelor s-au înmulțit. Toți cei care vor să-și desăvârșească sfințenia în temere de Dumnezeu trebuie să învețe lecțiile cumpătării și ale stăpânirii de sine. Poftele și patimile trebuie fie ținute în supunere față de puterile superioare ale minții. Această autodisciplină este esențială pentru tăria mentală și discernământul spiritual care ne vor permite să înțelegem și să punem în practică adevărurile sacre ale Cuvântului lui Dumnezeu. Din acest motiv cumpătarea își găsește locul în lucrarea de pregătire pentru a doua venire a Domnului Hristos. – Hristos, Lumina lumii, 100, 101

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *