Adevărul va învinge, 13 octombrie

Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine. Ioan 14:30

Ca Răscumpărător al lumii, Hristos S-a confruntat în mod constant cu eșecul aparent. El, vestitorul milei în lumea noastră, părea să realizeze prea puțin din lucrarea pe care dorea să o facă pentru a înălța și a mântui. Influențe satanice lucrau în mod constant pentru a se opune drumului Său. Dar El nu Se lăsa descurajat. Prin profeția lui Isaia, El spune: “Degeaba am muncit, în zadar și fără folos Mi-am istovit puterea. Dar dreptul Meu este la Domnul, și răsplata Mea la Dumnezeul Meu … ca să aduc înapoi la El pe Iacov și pe Israel, care este încă împrăștiat; căci Eu sunt prețuit înaintea Domnului și Dumnezeul Meu este tăria Mea”. Domnului Hristos I se dă făgăduința: “Așa vorbește Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel disprețuit și urât de popor; … Așa vorbește mai departe Domnul: … ‘Te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustiite; să spui prinșilor de război: “Ieșiți” și celor ce sunt în întuneric: “Arătați-vă” … Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arșița, nici soarele; căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi și-i va duce la izvoare de ape.’” (Isaia 49, 4.5.7-10)

Pe acest cuvânt s-a bazat Isus și nu i-a dat Satanei niciun avantaj. Atunci când trebuiau să se ia ultimele măsuri pentru umilirea lui Hristos când cea mai adâncă tristețe se strângea în jurul sufletului Său, El le-a spus ucenicilor Săi: “Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în Mine”. “Stăpânitorul lumii acesteia este judecat.” “Acum va fi aruncat.” (Ioan 14, 30; 16, 11; 12, 31.) Cu ochi profetic, Hristos a urmărit scenele care aveau să aibă loc în ultima Sa bătălie. El a știut că, atunci când va zice: “S-a sfârșit!”, tot cerul va triumfa. Urechea Lui a prins muzica din depărtare și strigătele de biruință din curțile cerești. Știa că atunci avea să sune clopotul de moarte al domniei lui Satana, iar Numele lui Hristos avea să fie rostit dintr-o lume în alta, în tot universul.

Hristos Se bucura că putea să facă pentru urmașii Săi mai mult decât puteau ei cere sau gândi. El vorbea cu siguranță, știind că se dăduse o hotărâre atotputernică, înainte ca lumea să fie făcută. El știa că adevărul, înarmat cu atotputernicia Duhului Sfânt, va birui în lupta cu răul și că stindardul însângerat va flutura triumfător deasupra urmașilor Săi. Știa că viața ucenicilor încrezători va fi ca a Sa, un șir neîntrerupt de biruințe, nevăzute aici ca atare, dar socotite în felul acesta în marele viitor. – Hristos, lumina lumii, 678, 679

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

 Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *