Chemați să fim martori, 9 decembrie

Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru, care este în ceruri. Matei 5:16

Într-un sens special, adventiștii de ziua a șaptea au fost puși în lume ca străjeri și purtători de lumină. Lor le-a fost încredințată ultima avertizare pentru o lume ce piere. Asupra lor strălucește lumina minunată din Cuvântul lui Dumnezeu. Lor le-a fost încredințată o lucrare de cea mai mare însemnătate — proclamarea primei, a doua și a treia solii îngerești. Nu e o altă lucrare de o importanță atât de mare. Ei nu trebuie să permită ca nimic altceva să le absoarbă atenția.

Adevărurile cele mai solemne, încredințate vreodată celor muritori, ne-au fost date nouă să le vestim lumii. Proclamarea acestor adevăruri trebuie să fie lucrarea noastră. Lumea trebuie să fie avertizată și poporul lui Dumnezeu trebuie să fie credincios față de sarcina încredințată lui. Ei nu trebuie să se angajeze în speculații, nici nu trebuie să intre în legături de afaceri cu necredincioșii, deoarece aceasta i-ar împiedica în lucrarea încredințată lor de Dumnezeu.

Hristos spune poporului Său: “Voi sunteți lumina lumii”. (Matei 5, 14.) Nu e lucru de mică importanță că sfaturile și planurile lui Dumnezeu le-au fost descoperite atât de clar. Este un privilegiu minunat de a fi în stare să înțelegi voia lui Dumnezeu, așa cum e descoperită în cuvântul sigur al profeției. Acesta pune asupra noastră o responsabilitate grea. Dumnezeu Se așteaptă ca noi să transmitem altora cunoștința pe care El ne-a dat-o. Este scopul Său ca unelte dumnezeiești și omenești să se unească la proclamarea soliei de avertizare

În măsura în care se extind ocaziile sale, fiecare om care a primit lumina adevărului se află sub aceeași responsabilitate ca și profetul lui Israel căruia i s-a adresat cuvântul: “Fiul omului, te-am pus străjer peste casa lui Israel. Tu trebuie să asculți Cuvântul care iese din gura Mea, și să-i înștiințezi din partea Mea. (Ezechiel 33, 7)…

În raze clare și distincte, lumina a venit la noi, arătându-ne că ziua cea mare a Domnului este aproape, “este chiar la uși”. Să căutăm să citim și să înțelegem înainte de a fi prea târziu. Noi trebuie să fim canale consacrate, prin care viața cerească să se transmită altora. Duhul Sfânt trebuie să anime și să pătrundă întreaga biserică, curățind și cimentând inimile. Cei care au fost îngropați cu Hristos prin botez trebuie să învie la o viață nouă….. Asupra noastră a fost pusă o sarcină sfântă. Ne-a fost dată însărcinarea: “Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile (Matei 28, 19)… Voi sunteți consacrați lucrării de a face cunoscut Evanghelia mântuirii. Perfecțiunea cerului trebuie să fie puterea voastră. – Mărturii pentru Biserică 9:19-21

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *