Ultima criză, 8 decembrie

Și astfel izbăvirea s-a întors îndărăt şi mântuirea a stat deoparte, căci adevărul s-a poticnit în piaţa de obşte şi neprihănirea nu poate să se apropie. Isaia 59:14

Trăim în timpul sfârșitului. Semnele timpului, care se împlinesc cu repeziciune, declară că venirea lui Hristos este aproape. Zilele în care trăim sunt solemne și importante. Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat dar sigur, de pe pământ. Plăgi și judecăți se abat deja asupra celor care disprețuiesc harul lui Dumnezeu. Calamitățile de pe uscat și de pe mare, starea de instabilitate a societății, alarmele de război sunt de rău augur. Ele prezic apropierea unor evenimente de cea mai mare importanță.

Instrumentele răului își unesc forțele și se consolidează. Ele se întăresc pentru ultima mare criză. În curând, vor avea loc mari schimbări în lumea noastră, iar mișcările finale vor fi rapide.

Starea de lucruri din lume arată că înaintea noastră sunt vremuri tulburi. Ziarele sunt pline de indicii cu privire la un conflict teribil în viitorul apropiat. Jafurile îndrăznețe sunt frecvente. Grevele sunt ceva obișnuit. Furturi și crime sunt comise pretutindeni. Oameni posedați de demoni iau viața bărbaților, femeilor și copiilor micuți. Oamenii au ajuns să fie orbiți de viciu și predomină tot felul de rele.

Vrăjmașul a izbutit să sucească dreptatea și să umple inima oamenilor de dorința de câștig egoist. “Dreptatea stă departe; adevărul se poticnește în piață și fapta cinstită nu se mai dovedește” (Isaia 59, 14, trd. G. G.). În orașele mari, sunt mulțimi de oameni care trăiesc în sărăcie și în mizerie, aproape lipsiți de hrană, adăpost și îmbrăcăminte, în timp ce în aceleași orașe sunt unii care au mai mult decât le-ar putea dori inima, care trăiesc luxos, cheltuindu-și banii pe case bogat mobilate, pe împodobire personală sau, și mai rău, pe satisfacerea poftelor senzuale, pe alcool, tutun și alte lucruri care distrug puterile creierului, dezechilibrează mintea și înjosesc sufletul. Strigătele omenirii înfometate ajung înaintea lui Dumnezeu, în timp ce prin tot felul de opresiuni și șantaj oamenii îngrămădesc averi colosale. – Mărturii pentru Biserică 9:11, 12

Scripturile descriu starea lumii chiar înainte de a doua venire a lui Hristos. – Mărturii pentru Biserică 9:13

Teste și încercări înfricoșătoare îl așteaptă pe poporul lui Dumnezeu. Spiritul de război agită națiunile de la un capăt la altul al pământului. Dar în mijlocul timpului de necaz care va veni — un timp de necaz așa cum n-a mai fost de când sunt neamurile — poporul ales al lui Dumnezeu va rămâne neclintit. Satana și oastea lui nu-i pot distruge, căci îngerii care excelează în putere îi vor ocroti. – Mărturii pentru Biserică 9:17

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *