Credința în ispășire, 13 noiembrie

Nădejdea … pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinăuntrul Templului. Evrei 6:19

Când începeți să vă simțiți descurajați, priviți la Isus și împărtășiți cu El poverile voastre. Când credeți că frații voștri vă înțeleg greșit, amintiți-vă că Isus, Fratele vostru mai mare, nu greșește niciodată. El va judeca cu dreptate. Cuvintele lui Hristos rostite în ziua cea mare a sărbătorii au o semnificație și o putere minunate. El Și-a înălțat glasul și a spus: „Dacă însetează cineva, să vină la Mine și să bea.” Noi nu trebuie să fim împinși spre Hristos. Este partea noastră să venim – să facem propria noastră alegere, și să venim la izvorul vieții. De ce să nu venim la Hristos? pentru că în El este concentrată speranța noastră de viață veșnică. Lecțiile care ne-au venit prin Hristos nu sunt maxime des repetate; ele sunt pline de gânduri de importanță vitală. Dar este partea noastră să ne însușim adevărul divin. Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne prindem de speranța pusă înaintea noastră în Evanghelie. Prin credință trebuie să ne însușim făgăduințele lui Dumnezeu și să ne procurăm abundența de binecuvântări care au fost asigurate pentru noi prin Hristos Isus. Speranța a fost pusă înaintea noastră, chiar speranța vieții veșnice. Nimic mai puțin decât această binecuvântare pentru noi nu Îl va mulțumi pe Răscumpărătorul nostru; dar este partea noastră să ne prindem de această speranță prin credința în Cel care a promis. Ne putem aștepta să suferim; pentru că aceia care sunt părtași cu El în suferințele Sale, sunt cei care vor fi părtași cu El în slava Sa. El a cumpărat iertarea și nemurirea pentru sufletele păcătoase, pieritoare; dar partea noastră este să primim aceste daruri prin credință. Crezând în El, avem această speranță ca o ancoră a sufletului, sigură și neclintită. Trebuie să înțelegem că putem aștepta cu încredere bunăvoința lui Dumnezeu nu numai în această lume, ci și în lumea cerească, din moment ce El a plătit un astfel de preț pentru mântuirea noastră. Credința în ispășirea și mijlocirea Domnului Hristos ne va menține statornici și neclintiți în mijlocul ispitelor care ne apasă în biserica luptătoare. Să contemplăm speranța glorioasă care este pusă înaintea noastră și, prin credință, să ne agățăm de ea….

Nu putem găsi mântuirea în propria noastră persoană; noi trebuie să privim la Isus, care este autorul și desăvârșitorul credinței noastre și privind, trăim…. Cât de greu se străduiesc bieții muritori să fie purtători de păcat pentru ei înșiși și pentru alții! dar singurul purtător de păcat este Domnul Isus Hristos. Numai El poate fi înlocuitorul și purtătorul meu de păcat. Înaintemergătorul lui Hristos a exclamat: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii”…. Deci luați ochii de la voi înșivă și încurajați speranța și încrederea în Hristos. Speranța voastră să nu fie în voi înșivă, ci în Cel care a intrat dincolo de perdeaua din lăuntru. Vorbiți despre fericita nădejde și de apariția slăvită a Domnului nostru Isus Hristos. – The Review and Herald, 9 iunie 1896

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *