Un Mijlocitor, 3 noiembrie

Astfel, fiindcă avem un Mare Preot însemnat, care a străbătut cerurile, pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Evrei 4:14

Trebuie să ne punem în concordanță cu același duh care a fost în Hristos Isus. Hristos lucrează pentru noi; vom lucra noi pentru Hristos în același fel? Copii, cultivați răbdarea, credința și speranța. Fie ca Domnul să ne sporească bucuria credinței în acest Mijlocitor veșnic. Încercați să nu lăsați să treacă nicio zi în care să nu vă dați seama de responsabilitatea voastră față de Dumnezeu prin sacrificiul singurului Său Fiu. Isus nu primește slavă de la cineva care este un acuzator al fraților. Nu lăsați să treacă nicio zi în care să nu vindecăm și să reparăm vechile răni. Cultivați dragostea și nu lăsați să ne scape de pe buze niciun cuvânt de bănuială rea. Închideți repede această ușă și țineți-o închisă; deschideți ușa în care conduce Hristos și păstrați-o deschisă, pentru că noi cunoaștem valoarea jertfei lui Hristos și a iubirii Sale neschimbătoare. Beți din apele vieții veșnic proaspete din fântânile Libanului, dar refuzați apele tulburi din vale – sentimentele întunecate și suspicioase. Este multă sinceritate în cauză, dar vom strica parfumul spiritului nostru pentru că alții se îmbracă cu amărăciune? Să ne ferească Dumnezeu. Nu există nici măcar o zecime din închipuirile răului care să merite timpul pe care îl petrecem pentru a le considera și a le repeta. Să îndepărtăm din vorbirea noastră orice severitate; să vorbim cu dulceață; și ne păstrăm ferm încrederea în Isus.

Avem un Avocat veșnic viu care mijlocește pentru noi. Atunci să devenim avocați de principiu în favoarea celor care greșesc. „Și fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, [aici este mijlocirea Lui în favoarea noastră]; să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău şi cu trupul spălat cu o apă curată. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre.” El este un „un mare preot milos şi vrednic de încredere.”

Atunci, așa cum El lucrează pentru noi, să lucrăm la fel de mult și cu aceeași seriozitate și interes pentru a promova unirea unii cu alții. Hristos s-a rugat ca noi să avem aceeași legătură și unitate ca cea existentă între El însuși și Tatăl Său. Încercați ca, în tot ceea ce facem, să ne întărim  încrederea și dragostea reciprocă, și astfel vom răspunde rugăciunii lui Hristos Isus…. Nu toate presupunerile și ideile voastre despre frații voștri sunt corecte…. Să lăsăm deoparte aceste presupuneri și închipuiri urâte; să rămânem aproape de partea lui Hristos și să ne gândim la puternica încurajare pe care El ne-a dat-o, pentru ca la rândul nostru să le putem da și noi altora…. Lăsați ca invidia și gelozia să se stingă în curentul iubirii din izvorul dragostei lui Dumnezeu. Strigătul celor care sunt gata să piară găsește intrare rapidă în urechea Lui. „Căci El va izbăvi pe săracul care strigă şi pe nenorocitul care n-are ajutor.” – Manuscris 129, 1901

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *