Isus, Avocatul nostru, 1 noiembrie

Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit. 1 Ioan 2:1

Isus este Avocatul nostru, Marele nostru Preot, Mijlocitorul nostru. Poziția noastră este asemănătoare cu cea a israeliților în Ziua Ispășirii. Când marele preot intra în Locul Preasfânt, reprezentând locul în care Marele nostru Preot pledează acum, și stropea sângele ispășitor pe capacul milei,  fără de care nu erau oferite jertfe de ispășire. În timp ce preotul mijlocea la Dumnezeu, fiecare inimă trebuia să se plece în semn de căință, implorând iertarea fărădelegii.

Tipul a întâlnit antitipul în moartea lui Hristos, Mielul înjunghiat pentru păcatele lumii. Marele nostru Mare Preot a adus singura jertfă care are vreo valoare pentru mântuirea noastră. Când S-a oferit pe Sine însuși pe cruce, s-a făcut o ispășire perfectă pentru păcatele poporului. Noi stăm acum în curtea exterioară, așteptând și căutând acea fericită nădejde, arătarea glorioasă a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Nu trebuie să se aducă jertfe pentru că Mare Preot Își îndeplinește lucrarea în Locul Preasfânt. În mijlocirea Sa ca avocat al nostru, Hristos nu are nevoie de nici o virtute omenească, de nici o mijlocire a omului. El este singurul purtător de păcat, singura jertfă pentru păcat. Rugăciunea și mărturisirea trebuie oferite doar Celui care a intrat odată pentru totdeauna în Locul Preasfânt. El îi va mântui până la capăt pe toți care vin la El cu credință. El trăiește pururea ca să mijlocească pentru noi….

Cel mai puternic intelect creat nu-l poate înțelege pe Dumnezeu; cuvintele din cea mai elocventă limbă nu reușesc să-L descrie…. Oamenii au doar un singur Avocat, un singur Mijlocitor, care poate ierta fărădelegea. Nu ar trebui oare inimile noastre să fie pline de recunoștință față de Cel care L-a dat pe Isus ca să fie ispășire pentru păcatele noastre? Gândiți-vă adânc la dragostea pe care Tatăl a manifestat-o în favoarea noastră, la dragostea pe care a exprimat-o pentru noi. Nu putem măsura această iubire; pentru că nu are măsură. Putem măsura infinitul? Putem doar să arătăm spre Calvar, spre Mielul înjunghiat de la întemeierea lumii….

Niciun intermediar nu se interpune între păcătos și Hristos…. Hristos Însuși este Avocatul nostru. Tot ceea ce Tatăl este pentru Fiul Său, El este și pentru cei pe care Fiul Său i-a reprezentat în trup. În fiecare domeniu al lucrării Sale, Hristos a acționat ca reprezentant al Tatălui. El a trăit ca înlocuitor și garant al lui. El a lucrat așa cum ar fi vrut să lucreze și urmașii Săi, în mod dezinteresat, apreciind valoarea fiecărei ființe umane pentru care El a suferit și a murit. – The Signs of the Times, 28 iunie 1899

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *