Punerea unei temelii neclintite, 29 aprilie

Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor şi prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire. Efeseni 4:14

Vocea lui Dumnezeu ne vorbește prin Cuvântul Său și sunt multe voci pe care le vom auzi; dar Hristos a spus că ar trebui să ne ferim de cei care vor spune: Hristos este aici sau Hristos este acolo. Atunci cum vom ști că nu au adevărul, decât comparând totul cu Scriptura? Hristos ne-a avertizat să ne ferim de profeții mincinoși care vor veni la noi în numele Lui, spunând că ei sunt Hristos.

Acum, dacă ar trebui să luați poziția că nu este important pentru voi să înțelegeți Scripturile pentru voi înșivă, veți fi în pericolul de a fi ademeniți de aceste doctrine. Hristos a spus că vor fi mulți care în ziua judecății vor spune: „Doamne, Doamne! N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?’ Dar Hristos le va spune: ”Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege” (Matei 7:22, 23)….

Vine timpul când Satana va face minuni chiar în fața ochilor voștri, pretinzând că este Hristos; iar dacă picioarele voastre nu sunt ferm întemeiate pe adevărul lui Dumnezeu, atunci veți fi ademeniți departe temelia voastră. Singura voastră siguranță este să căutați adevărul ca pe niște comori ascunse. Săpați în căutarea adevărului așa cum ați face pentru comorile în pământ. Prezentați Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, în fața Tatălui ceresc și spuneți: Luminează-mă; învață-mă ce este adevărul.

Și când Duhul Său Sfânt va veni în inimile voastre, pentru a imprima adevărul în sufletele voastre, nu Îl lăsați să plece cu ușurință. Ați câștiga o astfel de experiență în cercetarea Scripturilor, încât fiecare punct este stabilit. Și este important să cercetați continuu Scripturile. Ar trebui să memorați Cuvântul lui Dumnezeu; pentru că puteți fi separați și așezați acolo unde nu veți avea privilegiul întâlnirii cu copiii lui Dumnezeu. Atunci veți dori comorile Cuvântului lui Dumnezeu ascunse în inimile voastre și când opoziția vă înconjoară, va trebui să verificați totul cu Scripturile. – The Review and Herald, 3 aprilie 1888.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *