Capitolul 45 – Legea și viața – partea a treia

Cea mai mare manifestare a iubirii pur omenești este de a face bine celor care îți fac bine. „Nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.” „Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi, prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.” Romani 5:8. Îți iubești prietenii, uneori; dar Dumnezeu Își iubește dușmanii. Aceasta este dragostea însăși, pentru că nu se naște din ceea ce a primit de la cel pe care îl iubește. Mântuitorul știa că o astfel de iubire nu este posibilă pentru natura omenească, așa că a adăugat aceste cuvinte: ”Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.” Matei 5:48. Adică, trebuie să ai perfecțiunea lui Dumnezeu. Nu că trebuie să devii un dumnezeu, ci că trebuie să permiți ca viața Lui să se manifeste în tine, și astfel vei avea desăvârșirea Lui. Bunătatea va fi toată de la Dumnezeu, dar va fi socotită ca fiind a ta, pentru că te-ai predat Lui, pentru ca El să o trăiască în tine.

Acest gând ridică legea lui Dumnezeu mai presus de nivelul de simplă forță și o slăvește. „Știu că porunca Lui este viața veșnică.” Ioan 12:50. Cele zece porunci nu sunt reguli arbitrare stabilite de Cel Atotputernic, pentru guvernarea oamenilor. Ele nu sunt precepte care există doar în scris, pe care trebuie să le citești și apoi să faci tot posibilul să le respecți. Ele nu sunt ca legile guvernelor pământești, în care cei care dau legi nu oferă oamenilor niciun ajutor pentru a le respecta. Dumnezeu nu ți-a dat o lege la fel de dură ca piatra pe care a fost scrisă pe Sinai, iar apoi te-a lăsat să faci tot ce poți cu ea, singura Lui preocupare fiind aceea de a te pedepsi dacă nu reușești. Este cu totul diferit. Legea scrisă pe table de piatră nu este decât enunțarea în cuvinte a neprihănirii vii a Dumnezeului viu, pe care El, în dragoste, o dăruiește tuturor celor care o primesc. Ea este condiția vieții, pur și simplu pentru că toată viața vine de la Dumnezeu; și întrucât toți cei care vor să trăiască veșnic trebuie să aibă viața Lui, este necesar ca ei să aibă neprihănirea Lui.

Dar Dumnezeu nu te-a lăsat să-ți asiguri această neprihănire prin tine însuți. El știe foarte bine că ar fi imposibil. Așa că El S-a dat pe Sine Însuși, vărsându-Și propria viață pe cruce, pentru ca tu să o poți avea. Așadar, legea lui Dumnezeu este viața lui Dumnezeu – îndurătoare, iubitoare și milostivă.

Încă un gând trebuie să fie remarcat aici, și anume că nimic mai puțin decât viața lui Dumnezeu nu va satisface cerințele legii. Oricine este lipsit de slava lui Dumnezeu, care este bunătatea Lui, este un păcătos – un călcător de lege. Neprihănirea  lui Dumnezeu, care este prin credința în Isus Hristos, este singurul lucru pe care legea îl va atesta ca fiind perfect. Orice lucru mai puțin decât atât va fi condamnat de lege; căci „tot ce nu vine din încredințare este păcat.” Romani 14:23. Nu există nicio nedreptate în menținerea acestui standard înalt pentru tine, de vreme ce El Se dă pe Sine Însuși, cu toată neprihănirea vieții Sale, tuturor celor care vor să o primească. El Își dă viața Sa în mod gratuit. Tot ce trebuie să faci este să te supui neprihănirii lui Dumnezeu.

O simplă formă de evlavie nu va folosi la nimic. Nici o cantitate de simplă conformare exterioară față de lege nu va fi acceptată ca fiind păzirea legii. Nu există decât un singur Dumnezeu, așa că nu există decât o singură viață a lui Dumnezeu. El nu va recunoaște niciun dumnezeu rival și El nu poate fi înșelat de o neprihănire care este doar o contrafacere a vieții Sale. Orice cantitate de conformare declarată față de legea lui Dumnezeu, care nu provine din viața lui Dumnezeu în sufletul tău, nu este altceva decât păcat. Nu uita, neprihănirea ta – păzirea poruncilor lui Dumnezeu – este numai prin credința lui Isus Hristos, iar ceea ce nu este din încredințare este păcat.

Devoționalul face parte din cartea  ”Living by Faith”  de E. J. Waggoner și A.T. Jones

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *