Sfințit, dar nu fără păcat, 27 februarie

Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare, pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă să se laude în Domnul. 1 Corinteni 1:30, 31

Aici am putea distinge între sfințirea autentică și cea falsă. Sfințirea nu constă doar în a declara și a învăța Cuvântul lui Dumnezeu, ci a trăi în conformitate cu voia Lui. Cei care susțin că sunt fără păcat și se laudă cu sfințirea, sunt încrezători în sine și nu își dau seama de pericol. Își ancorează sufletul cu presupunerea că, odată ce au experimentat puterea sfințitoare a lui Dumnezeu, nu sunt în pericol să cadă. În timp ce pretind că sunt bogați, s-au îmbogățit și nu au nevoie de nimic, nu  știu că sunt nenorociți, săraci, orbi și goi.

Dar cei care sunt cu adevărat sfinți au un simțământ al propriei slăbiciuni. Simțindu-și nevoia, vor merge după lumină, har și putere la Isus, în care locuiește toată plinătatea și care este Singurul care poate împlini nevoile lor. Conștienți de propriile imperfecțiuni, ei caută să devină mai mult asemenea lui Hristos și să trăiască în conformitate cu principiile legii Sale sfinte. Acest sentiment continuu de nepricepere va duce la o așa dependență de Dumnezeu, încât Duhul Său va fi văzut  în ei. Comorile cerului vor fi deschise pentru a satisface nevoile fiecărui suflet flămând și însetat. Toţi cei care au un astfel de caracter au asigurarea că într-o zi vor privi slava acelei împărăţii pe care imaginaţia  abia o poate înțelege.

Cei care au simţit puterea sfinţitoare şi transformatoare a lui Dumnezeu nu trebuie să cadă în greșeala periculoasă de a gândi că sunt fără păcat, că au atins cea mai înaltă stare de desăvârșire şi că nu pot fi ispitiți. Standardul creştinului este acela de a păstra în fața ochilor puritatea și frumusețea caracterului lui Hristos. În fiecare zi el poate adăuga noi frumuseţi şi să oglindească spre lume mai mult și tot mai mult din chipul divin. – The Bible Echo, 21 februarie 1898.

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *