Asemănarea cu Hristos, 31 martie

Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 1 Ioan 3:2

Hristos vine în curând pe norii cerului și noi trebuie să fim pregătiți să-L întâlnim, fără pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta. Noi trebuie să acceptăm acum invitația Domnului Hristos. El spune: ”Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.” Cuvintele lui Hristos către Nicodim au valoare practică și astăzi: ”Isus i-a răspuns: <Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh. Nu te mira că ţi-am zis: Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.>”(Ioan 3:5-8) .

Puterea transformatoare a lui Dumnezeu trebuie să fie în inimile noastre. Trebuie să studiem viața lui Hristos și să imităm Modelul divin. Trebuie să stăruim asupra desăvârșirii caracterului Său și să fim schimbați după chipul Lui. Nimeni nu va intra în împărăția lui Dumnezeu dacă voința sa nu este adusă în supunere față de voința lui Hristos.

În cer nu este păcat, nici întinăciune, nici necurăție. Și dacă am trăi în atmosfera sa, dacă am privi slava lui Hristos, am fi cu inima curată, desăvârșiți în caracter prin harul și neprihănirea Sa. Nu trebuie să fim absorbiți de plăceri și amuzament, ci să ne pregătim pentru palatele mărețe pe care Hristos a plecat să ni le pregătească. Dacă suntem credincioși, căutând să binecuvântăm pe alții, făcând binele cu răbdare, la venirea Sa Domnul Hristos ne va încorona cu slavă, onoare și nemurire. – The Review and Herald, 28 aprilie 1891

Devoționalul face parte din cartea  ”Ye Shall Receive Power ”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *