Atunci vom cunoaște, 13 decembrie

O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! Cât de nepătrunse sunt judecăţile Lui şi cât de neînţelese sunt căile Lui! Romani 11:33

Este scopul hotărât al lui Satana acela de a tăia orice comunicare dintre Dumnezeu și poporul Său, pentru ca el să-și poată folosi cursele lui înșelătoare, fără să-i avertizeze nimeni de pericol. Dacă îi poate conduce pe oameni să nu aibă încredere în mesager sau să nu acorde mesajului un caracter sacru, el știe că nu se vor simți obligați să asculte Cuvântul lui Dumnezeu adresat lor. Și când lumina este dată la o parte ca fiind întuneric, Satana are atunci lucrurile așa cum dorește el.

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu gelos; cu El nu este de joacă. Cel care face toate lucrurile după sfatul propriei Sale voințe, a binevoit să-i așeze pe oameni în diferite împrejurări, să așeze asupra lor îndatoriri și obligații specifice timpului și condițiilor în care trăiesc. Dacă ar prețui lumina ce le-a fost dată, atunci capacitățile lor ar fi foarte mult dezvoltate și înnobilate și o mai largă înțelegere a adevărului va fi deschisă înaintea lor. Taina lucrurilor veșnice și în mod deosebit harul minunat al lui Dumnezeu, așa cum se manifestă în planul de mântuire, ar fi dezvăluite minții lor, pentru că lucrurile spirituale sunt înțelese în mod spiritual….

Isus așteaptă plin de dor să deschidă în fața poporului Său slava care va însoți a doua Sa venire și să-i conducă mai departe spre o contemplare a frumuseții fericirii. Există minuni care urmează să fie revelate. O viață lungă de rugăciune și studiere va lăsa încă multe lucruri neexplorate și neexplicate. Dar ceea ce nu cunoaștem acum va fi dezvăluit în viitor. Lucrarea de instruire începută aici va fi continuată în toată veșnicia. Mielul, în timp ce conduce oștile celor răscumpărați la izvorul de ape vii, va împărtăși bogate rezerve de cunoaștere. El va desluși misterele în lucrările și providența lui Dumnezeu, care nu au fost niciodată înțelese până acum.

Niciodată nu-l putem găsi pe Dumnezeu prin cercetare. El nu prezintă planurile Sale minților curioase și iscoditoare. Nu trebuie să încercăm să ridicăm cu o mână îndrăzneață cortina în spatele căreia El Își acoperă măreția. Apostolul exclamă: “Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, și cât de neînțelese sunt căile Lui!” Faptul că puterea Sa este ascunsă privirii noastre, că El este învăluit în nori îngrozitori de taine și întuneric este o dovadă a îndurării Sale; căci a ridica cortina ce ascunde prezența divină înseamnă moarte. Nici o minte muritoare nu poate pătrunde taina în care Cel Atotputernic locuiește și lucrează. Noi nu putem înțelege nimic mai mult din modul în care Se poartă cu noi și motivele care-L determină la aceasta decât consideră El că este necesar să descopere. El orânduiește totul în neprihănire iar noi nu trebuie să fim nemulțumiți și neîncrezători, ci să ne plecăm într-o supunere plină de respect. El ne va descoperi din planurile Sale atât cât va fi spre binele nostru să cunoaștem; și dincolo de aceasta, trebuie să ne încredem în mâna cea atotputernică, în inima plină de iubire. – The Review and Herald, 7 aprilie 1885

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Foto: net

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *