Regele vine, 1 decembrie

Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Luca 21:28

Hristos a cerut poporului Său să fie atent la semnele venirii Sale și să se bucure, când vor vedea semnele revenirii Regelui lor. “Când vor începe să se întâmple aceste lucruri”, a spus El, “atunci să vă ridicați capetele; căci mântuirea voastră se apropie”. El a îndreptat privirea urmașilor Săi către pomii care înmugureau primăvara și a zis: “Când înverzesc și îmbobocesc, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri, să știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape.” (Luca 21, 28.30.31.)

Dar, pe măsură ce spiritul umilinței și consacrării în biserică a făcut loc mândriei și formalismului, iubirea pentru Hristos și credința în venirea Sa s-au răcit. Absorbiți în căutarea de plăceri și afaceri lumești, aceia care pretindeau a fi poporul lui Dumnezeu au fost orbi la sfaturile Mântuitorului cu privire la semnele revenirii Sale. Învățătura cu privire la a doua venire fusese neglijată; Scripturile, care vorbeau despre aceasta, au fost întunecate de interpretări eronate, până când au fost ignorate și uitate într-o mare măsură. Acest lucru s-a întâmplat mai ales în bisericile din America. Libertatea și confortul de care s-au bucurat toate clasele sociale, dorința ambițioasă de bogăție și lux, care dădea naștere unui devotament fascinant pentru a face bani și o goană disperată după popularitatea și puterea, care păreau a fi la îndemâna tuturor, i-au determinat pe oameni să-și concentreze interesele și speranțele asupra lucrurilor vieții acesteia și să pună departe în viitor, ziua solemnă, când ordinea actuală a lucrurilor va dispărea.

Când Mântuitorul a arătat urmașilor Săi semnele revenirii Sale, El a profetizat starea de regres care va exista chiar înainte de a doua Sa venire. Ca și în zilele lui Noe, va exista o stare de activitate și agitație a afacerilor lumești și a căutării de plăceri — cumpărând, vânzând, plantând, zidind, căsătorindu-se și dând în căsătorie — împreună cu uitarea lui Dumnezeu și a vieții viitoare. Pentru cei care trăiesc în acest timp, îndemnul Domnului Hristos este: “Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură, și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, și să stați în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21, 34.36.) – Tragedia veacurilor, 308, 309

Trebuie să luptăm cu toată stăruința pentru credința dată sfinților. … Trebuie să ne unim acum și …. să pregătim calea pentru Regele nostru care vine. Să creștem în cunoașterea adevărului și să dăm toată slava și măreția Aceluia care este una cu Tatăl. Să căutăm cu toată stăruința ungerea cerească, Duhul Sfânt. – Lucrarea misionară medicală, 22

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *