Toată judecata dată Fiului, 30 noiembrie

Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. Şi I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului. Ioan 5:26, 27

Tatăl i-a încredințat Fiului Său toată judecata. Hristos va declara răsplata loialității. „Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,…. Și I-a dat putere să judece, întrucât este Fiu al omului.” Hristos a acceptat umanitatea și a trăit pe acest pământ o viață curată și sfințită. Din acest motiv, El a primit numirea de judecător. El care ocupă poziția de judecător este Dumnezeu manifestat în trup. Ce bucurie va fi să recunoaștem în El pe Învățătorul și Răscumpărătorul nostru, purtând încă semnele răstignirii din care strălucesc raze de slavă, dând o valoare suplimentară coroanelor pe care cei răscumpărați le primesc din mâinile Sale, aceleași mâini întinse în binecuvântare asupra ucenicilor în timp ce Se înălța. Același glas care a spus: „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului”, spune celor răscumpărați bun venit în prezența Sa. Chiar Cel care Și-a dat viața Sa prețioasă pentru ei,  Cel care prin harul Său le-a mișcat inimile spre pocăință, care i-a trezit la nevoia lor de pocăință, îi primește acum în bucuria Sa. O, cât de mult Îl iubesc ei! Realizarea speranței este infinit mai mare decât așteptarea lor. Bucuria lor este deplină și ei își iau coroanele strălucitoare și le aruncă la picioarele Răscumpărătorului lor …

Judecata se va desfășura în conformitate cu regulile pe care le-a stabilit Dumnezeu. Toți vor fi judecați prin legea pe care oamenii sunt chemați acum să o asculte, dar pe care mulți refuză să o accepte. Așa cum prin ea este probat caracterul, fiecare om își va găsi locul potrivit într-una din cele două clase. El va fi, fie sfânt pentru Domnul prin ascultarea legii Sale, fie va fi pătat de păcat prin călcarea legii…. El va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Sa. Atunci bărbații și femeile vor vedea că modul în care au acționat le-a hotărât destinul. – The Review and Herald, 18 iunie 1901

Lui Hristos i-a fost încredințată toată judecata, pentru că El este Fiul omului. Nimic nu scapă cunoașterii Sale. Oricât de înalt ar fi rangul și cât de mare puterea celor apostați spiritual, Unul mai înalt și mai mare a purtat păcatul întregii lumi. El este infinit în neprihănire, în bunătate și în adevăr. El are puterea de a se împotrivi stăpânirilor și puterilor și duhurilor răutății în locurile înalte. Înarmat și echipat ca și Căpitan al oștirii Domnului, El vine în față în apărarea poporului Său. Neprihănirea Lui îi acoperă pe toți cei care Îl iubesc și se încred în El. General al oștirilor, El conduce oastea cerească pentru a sta ca un zid de foc în jurul poporului Său. Numai El este judecător al neprihănirii lor, pentru că El i-a creat și i-a răscumpărat cu un preț infinit pentru El însuși. El va avea grijă ca ascultarea lor față de poruncile lui Dumnezeu să fie răsplătită. – The S.D.A. Bible Commentary, Ellen G. White Comments, vol. 5, 1134

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *