Cei scriși în cartea vieții, 29 noiembrie

Aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte. Daniel 12:1

Pe măsură ce ne apropiem de primejdiile zilelor din urmă, ispitele dușmanului devin mai puternice și mai hotărâte. Satana a coborât cu mare putere, știind că timpul său este scurt; și lucrează „cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării.”  Avertizarea care ne vine prin Cuvântul lui Dumnezeu spune că, dacă ar fi posibil, el i-ar înșela chiar pe cei aleși.

Evenimente uimitoare se vor deschide în curând înaintea lumii. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Timpul de necaz este pe cale să vină asupra poporul lui Dumnezeu. Atunci se va da decretul prin care se va interzice celor care păzesc Sabatul Domnului să cumpere sau să vândă, amenințându-i cu pedepse și chiar cu moartea, dacă nu vor respecta prima zi a săptămânii ca Sabat.

„În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. Dar, în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi găsit scris în carte.” Prin aceasta vedem importanța de a avea numele noastre scrise în cartea vieții. Toți cei ale căror nume sunt înregistrate acolo vor fi eliberați de sub puterea lui Satana, iar Hristos va porunci ca hainele lor murdare să fie îndepărtate și ei să fie îmbrăcați cu neprihănirea Sa. „Ei vor fi ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său, care-i slujeşte.”

În vremea necazului, Satana îi stârnește pe cei răi, iar ei îl înconjoară pe poporul lui Dumnezeu pentru a-l distruge. Dar el nu știe că „iertarea” a fost scrisă în dreptul numelor lor în cărțile din ceruri. El nu știe că a fost dată porunca: „Dezbrăcați hainele murdare” de pe ei, îmbrăcați-i cu „haine de sărbătoare” și să li se pună „pe cap o mitră curată.”

Promisiunea făcută lui Iosua este făcută întregului popor al rămășiței lui Dumnezeu: „Dacă vei umbla pe căile Mele [nu pe căile tale], și dacă vei păzi poruncile Mele, vei judeca și Casa Mea și vei priveghea asupra curților Mele, și te voi lăsa să intri împreună cu cei ce sunt aici.” Cine sunt aceștia care stau acolo? Sunt îngerii lui Dumnezeu. Dacă ochii noștri ar putea să se deschidă, ca cei ai slujitorului lui Elisei la Dotan, am putea vedea îngeri răi peste tot în jurul nostru, forțând prezența lor asupra noastră și așteptând o ocazie pentru a ne ispiti și a ne doborî; am putea să vedem și îngeri sfinți păzindu-ne și respingându-i pe îngerii răi cu lumina și puterea lor. – Historical Sketches, 155, 156

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *