A fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Hristos, 23 noiembrie

Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel Sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele. Psalm 24:3, 4

Ce înseamnă să fii creștin? Înseamnă să fii asemenea lui Hristos; să faci faptele lui Hristos. Unii cad într-un punct, alții în altul. Unii sunt nerăbdători în mod natural. Satana le înțelege slăbiciunea și reușește să îi învingă iar și iar. Dar nimeni să nu se descurajeze din cauza acestui lucru. Ori de câte ori apar mici neplăceri și încercări, cereți-i lui Dumnezeu în rugăciune tăcută să vă dea putere și har pentru a le suporta cu răbdare. Există o putere în tăcere; nu rosti niciun cuvânt până când nu ai trimis cererea ta către Dumnezeul cerului. Dacă vei face întotdeauna acest lucru, vei învinge în curând temperamentul pripit și vei avea un mic rai aici, căci ai adus cerul cu tine..

Dumnezeu vrea ca poporul Său să își curețe mâinile și inimile. Îi va face oare nefericiți să facă acest lucru? Le va aduce nefericire în familiile lor dacă vor fi buni și răbdători, curtenitori și toleranți? Nici vorbă. Bunătatea pe care o manifestă față de familiile lor se va reflecta asupra lor înșiși. Aceasta este lucrarea pe care ar trebui să fie dusă mai departe în casă. Dacă membrii familiei nu sunt pregătiți să locuiască în pace aici, ei nu sunt pregătiți să locuiască în familia care se va aduna în jurul marelui tron alb. Păcatul aduce întotdeauna întuneric și robie; dar a face ceea ce este bine va aduce pace și bucurie sfântă….

În ziua necazului, când vrăjmașul ne presează, noi vom umbla printre îngeri. Ei vor fi ca un zid de foc în jurul nostru; și într-o zi vom umbla cu ei în cetatea lui Dumnezeu….

Nu a existat niciodată o perioadă în care poporul lui Dumnezeu să fi avut mai mare nevoie decât acum de a cere împlinirea promisiunilor Sale. Lăsați mâna credinței să treacă prin întuneric și să apuce brațul puterii infinite. În timp ce vorbim despre necesitatea de a ne despărți de păcat, amintiți-vă că Hristos a venit în lumea noastră pentru a-i mântui pe păcătoși și că ” El poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El „. Este  privilegiul nostru de a crede că sângele Său este capabil să ne curețe de orice pată și de păcat. Nu trebuie să limităm puterea Sfântului lui Israel. El vrea să venim la El așa cum suntem, păcătoși și necurați. Sângele Său este eficient. Vă rog să nu întristați Duhul Său continuând să păcătuiți. Dacă veți cădea în ispită, nu vă descurajați. Această promisiune vestește de-a lungul veacurilor până în zilele noastre: „Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” Simt că pentru această singură promisiune o cântare continuă de mulțumire ar trebui să iasă de pe buzele muritorilor. Să adunăm aceste prețioase bijuterii ale promisiunii, iar când Satana ne acuză de marea noastră păcătoșenie și ne ispitește să ne îndoim de puterea lui Dumnezeu de a mântui, să repetăm cuvintele lui Hristos: „Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară.” – Historical Sketches, 157, 158

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *