Mamele credincioase onorate la judecată, 21 noiembrie

Pentru copilul acesta mă rugam, şi Domnul a ascultat rugăciunea pe care I-o făceam.  De aceea vreau să-l dau Domnului: toată viaţa lui să fie dat Domnului.” 1Samuel 1:27, 28 

Îndeplinirea jurământului Anei de a-și dedica copilul Domnului nu a fost amânată până când acesta a putut fi prezentat la templu. Încă din zorii intelectului, ea i-a antrenat mintea de copil să iubească și să-L respecte pe Dumnezeu și să se considere ca fiind al Domnului. Prin fiecare obiect familiar din jurul lui, ea a căutat să-i conducă gândurile spre Creator.

Când s-a despărțit de copilul ei, grija mamei credincioase nu a încetat. El era subiectul rugăciunilor ei….

Dacă fiecare mamă ar putea realiza cât de mari sunt îndatoririle și responsabilitățile ei, și cât de mare va fi răsplata credincioșiei. Influența zilnică a mamei asupra copiilor ei pregătește pe aceștia pentru viața veșnică sau pentru moartea veșnică. Ea exercită în cămin o putere mai fermă decât ministrul de la biroul lui, sau regele pe tronul său. Ziua lui Dumnezeu va dezvălui cât de mult datorează lumea mamelor evlavioase pentru bărbații care au fost susținători neabătuți ai adevărului și ai reformei – bărbați care au fost curajoși să facă și să îndrăznească, care au rămas neclintiți în mijlocul încercărilor și ispitelor; bărbați care au ales interesele înalte și sfinte ale adevărului și ale slavei lui Dumnezeu, înaintea onorurilor lumești sau a vieții înseși.

Când se va face judecata și se vor deschide cărțile; când se va pronunța „bine, rob bun” de către marele Judecător, iar coroana slavei nemuritoare va fi așezată pe fruntea învingătorului, mulți își vor ridica coroanele în fața universului adunat, și arătând spre mama lor, vor spune: „Ea m-a făcut ceea ce sunt prin harul lui Dumnezeu. Învățătura, rugăciunile ei, au fost binecuvântate pentru mântuirea mea veșnică.”…

Dumnezeu a rânduit acest lucru cu familiile și națiunile sau cu indivizii, virtutea este baza fericirii…

Prin gândurile și sentimentele cultivate în primii ani de viață, fiecare tânăr își determină propria istorie a vieții. Obiceiuri corecte, virtuoase, brave formate în tinerețe vor deveni parte a caracterului și vor marca de obicei cursul individului de-a lungul vieții. Tinerii pot deveni vicioși sau virtuoși, după cum aleg….

Tinerii de astăzi pot deveni la fel de prețioși în ochii Domnului așa cum a fost Samuel. Ei pot avea numele lor înscrise în cartea vieții, pentru a fi priviți cu plăcere de către Împăratul Universului și de oastea îngerească. Prin menținerea cu credincioșie a integrității creștine, tinerii pot, asemenea nobilului Luther, să exercite o influență puternică în lucrarea de reformă. Astfel de oameni sunt necesari în acest timp. Dumnezeu are o poziție și o lucrare pentru fiecare dintre ei. – The Signs of the Times, 3 noiembrie 1881

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *