Adevărul – baza caracterului, 18 noiembrie

Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta! Psalm119:11

Aceia care studiază Biblia, care se sfătuiesc cu Dumnezeu și se sprijină pe Domnul Hristos vor fi făcuți în stare să acționeze cu înțelepciune în orice moment și în orice împrejurare. Principiile bune vor fi ilustrate în viața lor zilnică. Lăsați numai ca adevărul pentru timpul acesta să fie primit în mod cordial și să devină temelia caracterului, și aceasta va produce o fermitate a scopului urmărit, pe care ademenirile plăcerii, nestatornicia obiceiurilor, disprețul iubitorilor de lume și strigătul îngăduinței de sine sunt neputincioase să o influențeze. Conștiința trebuie să fie mai întâi iluminată, iar voința trebuie să fie adusă în supunere. Iubirea de adevăr și de neprihănire trebuie să domnească în suflet și va apărea astfel un caracter pe care cerul îl poate aproba.

Noi avem ilustrații clare ale puterii susținătoare a principiului ferm, religios. Nici chiar teama de moarte nu l-a putut face pe însetatul David să bea din apa de la Betleem, pentru obținerea căreia oameni valoroși și-au riscat viața. Groapa deschisă a leilor nu l-a putut reține pe Daniel de la rugăciunile sale zilnice și nici cuptorul aprins nu i-a făcut pe Șadrac și pe tovarășii săi să cadă în genunchi înaintea idolului pe care l-a înălțat Nebucadnețar. Tinerii care au principii ferme se vor feri de plăceri, vor sfida durerea și vor înfrunta chiar și groapa cu lei și cuptorul încins decât să fie găsiți necredincioși față de Dumnezeu. Să reținem caracterul lui Iosif. Virtutea a fost foarte sever încercată, dar triumful ei a fost deplin. … Același principiu nobil și neînduplecat este prezent în fiecare încercare. Domnul a fost cu el și Cuvântul Său era lege.

Un astfel de principiu ferm și nepătat strălucește puternic în contrast cu slăbiciunea și ineficiența tinerilor din această generație. …

Ideea că trebuie să ne supunem căilor unor copii îndărătnici este o greșeală. Elisei, chiar la începutul lucrării sale, a fost batjocorit și luat în derâdere de tinerii din Betel. El era un om de o mare blândețe, dar Duhul lui Dumnezeu l-a constrâns să pronunțe un blestem asupra celor care auziseră de înălțarea lui Ilie și au făcut din acest eveniment solemn un subiect de batjocură. Elisei a arătat că nu trebuia să fie luat în bătaie de joc de bătrân sau de tânăr în chemarea sa sacră. Când ei i-au spus că ar face mai bine dacă ar urca așa cum a făcut Ilie, el i-a blestemat în Numele Domnului. Teribila judecată care a venit asupra lor a fost de la Dumnezeu. După aceasta, Elisei n-a mai avut nici un necaz în misiunea lui. Timp de cincizeci de ani, el a intrat și a ieșit pe poarta cetății Betel și a umblat încoace și încolo, de la o cetate la alta, trecând prin mulțimi de tineri dintre cei mai neciopliți, leneși și desfrânați, dar nimeni nu și-a mai bătut joc de el, nici a luat în derâdere de poziția lui de profet al Celui Prea Înalt. Acest unic caz de severitate teribilă de la începutul carierei sale a fost suficient pentru a impune respect pe parcursul întregii sale vieți. – Mărturii pentru biserică 5:43, 44

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *