Nu judecați, 16 noiembrie

Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura. Matei 7:1, 2

Înțeleg cum lucrează dușmanul și vreau să spun fiecărui suflet: „Nu judecați, ca să nu fiți judecați. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura.” Sunt momente în care trebuie să luăm o poziție hotărâtă, dar, mărind pe Domnul, fiți siguri că nu condamnați și nu aduceți acuzații împotriva altora. Dacă poporul nostru va deveni divizat, acest lucru ar provoca bucurie tuturor puterilor iadului.

Calea a fost pregătită pentru ceartă și dezbinare. Unii sunt în mare pericol de a aluneca în necredință. Acum, studiul vostru să fie cum să salvați aceste suflete aflate în pericol. Am o durere, o mare durere în suflet, pentru că ei nu-și înțeleg rostul…

Există un lucru pe care îl puteți face. Puteți vedea ca voi înșivă să fiți într-o stare de pocăință. Inimile voastre trebuie să se convertească. Sfârșitul este aproape; timpul este scurt. Stăruiți la Dumnezeu; curățați drumului Regelui; și ridicați steagul de urmărire pe care este inscripționat: „Poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. Pe măsură ce înaintați pas cu pas, proclamați: „Aici sunt cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.”

Moise a declarat: „Iată, v-am învăţat legi şi porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca să le împliniţi în ţara pe care o veţi lua în stăpânire. Să le păziţi şi să le împliniţi, căci aceasta va fi înţelepciunea şi priceperea voastră înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi şi vor zice: ‘Acest neam mare este un popor cu totul înţelept şi priceput!’ Care este, în adevăr, neamul acela aşa de mare încât să fi avut pe dumnezeii lui aşa de aproape cum avem noi pe Domnul, Dumnezeul nostru, ori de câte ori Îl chemăm? Şi care este neamul acela aşa de mare încât să aibă legi şi porunci aşa de drepte cum este toată legea aceasta pe care v-o pun astăzi înainte? Numai ia seama asupra ta şi veghează cu luare aminte asupra sufletului tău în toate zilele vieţii tale, ca nu cumva să uiţi lucrurile pe care ţi le-au văzut ochii şi să-ţi iasă din inimă; fă-le cunoscut copiilor tăi şi copiilor copiilor tăi” (Deuteronomul 4:5-9). – Scrisoarea 30, 1906

Iar Mântuitorul a spus clar: „Cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi” …. Cine poate sta în fața lui Dumnezeu spunând că are un caracter ireproșabil, o viață fără vină? Și atunci, cum îndrăznește cineva să critice și să-și condamne frații? Cei care, ei înșiși pot spera mântuire doar prin meritele lui Hristos, care trebuie să caute iertarea în virtutea sângelui Său, sunt sub cea mai puternică obligație de a exercita dragostea, mila și iertarea față de semenii lor păcătoși….

În timp ce tu îi condamni pe alții, Domnul te condamnă pe tine…. Fie ca Domnul să miște inima fiecărui membru al bisericii, până când harul Său transformator va fi dat pe față în viață și în caracter. Atunci, când vă veți aduna împreună, nu va fi pentru a vă critica unii pe alții unii pe alții, ci pentru a vorbi despre Isus și despre dragostea Sa. – The Review and Herald, 30 noiembrie 1886

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *