Ispășirea – fundamentul păcii noastre, 14 noiembrie

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.  Ioan 14:27

Isus spune: ” Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte.” Pacea despre care vorbește marele Învățător este mai mare și mai deplină decât ne-am închipuit noi. Hristos este gata să facă lucruri mari pentru noi, să restaureze natura noastră, făcându-ne părtași la natura Sa divină. El așteaptă să lege inimile noastre cu inima Lui de iubire infinită, pentru ca noi să putem fi pe deplin împăcați cu Dumnezeu; dar este privilegiul nostru să înțelegem că Dumnezeu ne iubește așa cum Îl iubește pe Fiul Său. Atunci când credem în Hristos ca Mântuitorul nostru personal, pacea lui Hristos este a noastră. Împăcarea asigurată pentru noi în ispășirea lui Hristos este fundamentul păcii noastre; dar a te simți abătut nu este o dovadă că promisiunile lui Dumnezeu nu au niciun efect. Tu privește la sentimentele tale și, pentru că perspectiva ta nu este numai luminozitate, începi să tragi mai îndeaproape veșmântul de apăsare în jurul sufletului tău. Te uiți în interiorul tău și te gândești că Dumnezeu te părăsește. Tu trebuie să privești la Hristos. În Mine, spune Hristos, veți avea pace. Intrând în comuniune cu Mântuitorul nostru, noi intrăm în regiunea păcii.

Satana este distrugătorul nostru, dar Hristos este Restauratorul nostru. Trebuie să exersăm credința în mod constant și să ne încredem în Dumnezeu, indiferent de sentimentele noastre. Isaia spune: „Cine dintre voi se teme de Domnul, să asculte glasul Robului Său! Cine umblă în întuneric şi n-are lumină să se încreadă în Numele Domnului şi să se bizuie pe Dumnezeul lui!”. Poți spune împreună cu psalmistul: ” Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie. Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el. Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.” „Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în prorocii Lui, şi veţi izbuti.” Apoi, în învoire cu poporul, a numit nişte cântăreţi care, îmbrăcaţi cu podoabe sfinte şi mergând înaintea oştirii, lăudau pe Domnul şi ziceau: „Lăudaţi pe Domnul, căci îndurarea Lui ţine în veac!” În clipa când au început cântările şi laudele, Domnul a pus o pândă împotriva fiilor lui Amon şi ai lui Moab şi împotriva celor din muntele Seir, care veniseră împotriva lui Iuda. Şi au fost bătuţi.” „Cinstea aceasta este dar pentru voi care aţi crezut!” Luați în considerare faptul că Domnul L-a dat pe singurul Său Fiu născut, „pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” – The Review and Herald, 19 mai 1896

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *