Vegherea permanentă a lui Hristos, 31 octombrie

Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:  «Ştiu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta». Apocalipsa 2:1, 2

Imaginea relevă o veghere permanentă. Hristos se află în mijlocul cele șapte sfeșnice de aur, mergând de la o biserică la alta, de la o adunare la alta, de la o inimă la alta. Cel care păzește pe Israel nu doarme și nici nu dormitează. Dacă sfeșnicele ar fi fost lăsate în grija ființelor omenești, cât de des ar pâlpâi și s-ar stinge lumina! Dar Dumnezeu nu a dat biserica Sa în mâinile oamenilor. Hristos, Cel care Și-a dat viața pentru lume, pentru ca toți cei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, este Străjerul casei. El este Paznicul, credincios și adevărat, al curților templului Domnului.

„Iată ce zice Cel care ține cele șapte stele în mâna dreaptă.” Cuvintele sunt adresate învățătorilor din biserică – cei cărora Dumnezeu le-a încredințat responsabilități mari. Influențele duioase care trebuie să fie abundente în biserică sunt legate slujitorii lui Dumnezeu, care trebuie să dea pe față iubirea prețioasă a lui Hristos. Stelele cerului sunt sub controlul Său. El le umple cu lumină. El le călăuzește și le dirijează mișcările. Dacă El nu ar face acest lucru, ele ar deveni stele căzute. La fel și cu slujitorii Săi. Ei nu sunt decât niște instrumente  în mâinile Lui, iar tot binele pe care îl realizează este făcut prin puterea Sa. Lumina Sa trebuie să strălucească prin ei. Mântuitorul trebuie să fie priceperea lor. Dacă ei vor privi la El așa cum El a privit la Tatăl Său, ei vor face lucrarea Lui. Pe măsură ce ei Îl vor face pe Dumnezeu sprijinul lor, El le va da lor strălucirea Sa pentru a reflecta în lume.

Hristos umblă în mijlocul bisericilor Sale de-a lungul și de-a latul pământului. El privește cu un interes puternic pentru a vedea dacă poporul Său se află într-o astfel de stare spirituală încât să poată avansa Împărăția Sa. El este prezent în fiecare adunare a bisericii. El cunoaște pe cei ale căror inimi le poate umple cu untdelemnul sfânt, pentru ca ei să poată să îl împărtășească altora. Cei care duc mai departe cu credincioșie lucrarea lui Hristos, reprezentând prin cuvânt și faptă caracterul lui Dumnezeu, îndeplinesc scopul Domnului pentru ei, iar Hristos își găsește plăcerea în ei.

„Știu faptele tale, osteneala ta şi răbdarea ta.”  Hristos este la curent cu istoria și experiența fiecăruia dintre cei care L-au acceptat. El spune poporului Său: „Te-am săpat pe palmele Mele”. El prețuiește cu grijă fiecare act de iubire și de răbdare săvârșit de ei…. Hristos ține stelele în mâna Sa cea dreaptă, și scopul Său este să lase lumina Sa să strălucească prin ele către lume. Astfel, El dorește să-Și pregătească poporul pentru o mai înaltă slujire în biserica de mai sus… Să arătăm în viața noastră ceea ce harul divin poate face pentru om. – The Review and Herald, 26 mai, 1903.

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *