Lumina adevărului, 29 octombrie

Totuşi temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai Lui!” 2 Timotei 2:19 

Dumnezeu însuși va lucra pentru Israel. Orice limbă mincinoasă va fi adusă la tăcere. Mâinile îngerilor vor răsturna orice strategie înșelătoare. Bastioanele lui Satana nu vor triumfa niciodată. Solia îngerului al treilea va fi însoțită de biruință. Așa cum Căpetenia oștirii Domnului a dărâmat zidurile Ierihonului, tot astfel poporul care păzește poruncile lui Dumnezeu va triumfa și toate elementele care i se opun vor fi înfrânte. Niciun suflet să nu se plângă de slujitorii lui Dumnezeu, care au venit le ei cu o solie trimisă din Cer. Nu le mai căutați greșeli. Nu mai spuneți: “Ei sunt prea categorici, vorbirea lor este prea tare!” Poate că vorbesc cu tărie; dar nu este oare necesar? Dumnezeu va face să țiuie urechile ascultătorilor, dacă nu vor ține seama de glasul Lui și solia Sa. El îi va denunța pe cei care se împotrivesc Cuvântului lui Dumnezeu…

Lucrarea de cernere și de curățire va trece în mod sigur prin toate bisericile din țara noastră, care au avut mari ocazii și privilegii, dar le-au lăsat să treacă fără a le lua în considerare. Aceste biserici nu au nevoie de mai multe dovezi, ci de inimi sfințite și curate pentru a aduna și pentru a păstra toată lumina pe care le-a dat-o Dumnezeu, iar apoi să trăiască în această lumină.

Nu trebuie să spunem: “Pericolele zilelor de pe urmă vor veni asupra noastră curând”. Ele au venit deja. Acum este nevoie ca sabia Domnului să despartă sufletul și măduva de poftele, dorințele și pasiunile trupești. Fie ca sabia Domnului să străpungă și să taie mai adânc decât a făcut-o vreodată. …

Mă adresez poporului lui Dumnezeu, care își păstrează astăzi încrederea cu fermitate, care nu se vor îndepărta de credința dată o dată pentru totdeauna sfinților și vor rezista în mijlocul întunericului moral al acestor zile de corupție. Cuvântul Domnului pentru voi este: “Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului și Mă voi bucura de poporul Meu”. Putem noi să vedem aici iubirea părintească a lui Dumnezeu, exprimată față de cei care își păstrează cu statornicie credința în neprihănire? Între  Dumnezeu și poporul Său există cea mai strânsă relație. Nu numai că suntem obiectul milei Sale, al iubirii Sale iertătoare, noi suntem mai mult decât atât. Domnul se bucură de cei din poporul Său. El este încântat de ei. El este garantul lor. Dumnezeu îi va înfrumuseța pe toți cei ce îi slujesc cu toată inima cu spiritul sfințeniei. El îi îmbracă în neprihănire. El îi iubește pe cei care fac voia Sa și reflectă chipul Său. Toți cei sinceri și credincioși sunt făcuți asemenea cu chipul Fiului Său. În gura lor nu este minciună, pentru că ei sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 410-415

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *