Biserica va triumfa, 28 octombrie

Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. Şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevărate sunt căile Tale, Împărate al neamurilor! Apocalipsa 15:3

Hristos a dat bisericii o însărcinare sfântă. Fiecare membru ar trebui să fie un canal prin care Dumnezeu poate transmite lumii comorile harului Său, bogățiile nepătrunse ale lui Hristos. Mântuitorul nu dorește nimic așa de mult decât să aibă instrumente care să prezinte lumii Spiritul și caracterul Său. Nu există nimic de care lumea să aibă atâta nevoie ca de manifestarea prin oameni a iubirii Mântuitorului. Tot cerul așteaptă bărbați și femei prin care Dumnezeu să poată descoperi puterea creștinismului.

Biserica este instrumentul lui Dumnezeu pentru vestirea adevărului, împuternicită de El să facă o lucrare specială; și, dacă ea Îi este loială, ascultătoare de toate poruncile Sale, atunci în ea va locui desăvârșirea harului divin. Dacă ea va fi credincioasă în loialitatea ei, dacă va cinsti pe Domnul Dumnezeul lui Israel, atunci nu există putere care să-i stea împotrivă.

Zelul pentru Dumnezeu și pentru cauza Sa i-a făcut pe ucenici să dea mărturie pentru Evanghelie cu o mare putere. Oare nu ar trebui ca un zel asemănător să înflăcăreze și inimile noastre cu hotărârea de a spune istoria iubirii răscumpărătoare a lui Hristos și a Lui răstignit? Este privilegiul fiecărui creștin nu numai să aștepte, dar să și grăbească venirea Mântuitorului.

Dacă biserica va îmbrăca haina neprihănirii lui Hristos, îndepărtându-se de la orice supunere față de lume, atunci înaintea ei stau zorile unei zile luminoase și glorioase. Făgăduința lui Dumnezeu față de ea va rămâne în picioare pentru totdeauna. El o va face o desăvârșire veșnică, o bucurie a multor generații. Adevărul, lăsând în urmă pe cei care îl disprețuiesc și îl resping, va triumfa. Deși uneori aparent întârziat, progresul ei nu a fost niciodată oprit. Când solia lui Dumnezeu întâmpină împotrivire, El îi dă noi puteri, pentru ca ea să poată exercita o și mai mare influență. Înzestrată cu putere divină, ea își va croi drum printre cele mai puternice bariere și va birui orice obstacol. Ce L-a susținut pe Fiul lui Dumnezeu în timpul vieții Sale de trudă și sacrificiu? El a văzut rezultatele muncii sufletului Său și a fost mulțumit. Privind în veșnicie, El a văzut fericirea acelora care prin umilința Sa au primit iertare și viață veșnică. Urechea Sa a prins strigătul de bucurie al celor răscumpărați. El i-a auzit pe cei mântuiți cântând cântarea lui Moise și a Mielului….

Prin credință, noi putem sta pe pragul cetății veșnice și auzi plăcuta urare de bun venit, adresată acelora care, în viața aceasta, cooperează cu Hristos. – Faptele Apostolilor, 600, 601

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *