Este nevoie de o reformă hotărâtă, 14 octombrie

Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă. Ioan 5:24

Atâta timp cât permiteți ca mândria să locuiască în inimile voastre, veți fi lipsiți de putere în lucrarea voastră. De ani de zile a fost prețuit un spirit greșit, un spirit de mândrie, o dorință de întâietate. În acest fel Satana este slujit, iar Dumnezeu este dezonorat. Domnul ne cheamă la o reformă hotărâtă…. Fie ca [un suflet cu adevărat reconvertit] să își reînnoiască legământul cu Dumnezeu, și Dumnezeu Își va reînnoi legământul cu el…. Fie ca îngeri și oameni să vadă că există iertare de păcate la Dumnezeu. Putere extraordinară de la Dumnezeu trebuie să pună stăpânire pe bisericile adventiste de ziua a șaptea. În rândul membrilor trebuie să aibă loc o reconvertire, pentru ca în calitate de martori ai lui Dumnezeu ei să dea mărturie despre puterea demnă de încredere a adevărului care sfințește sufletul. Biserica trebuie să fie reînnoită, curățită, sfințită, altfel mânia lui Dumnezeu va cădea peste ei cu mult mai mare putere decât asupra celor care nu au mărturisit niciodată că sunt sfinți.

Cei care sunt sfințiți prin adevăr vor arăta că adevărul a lucrat o reformă în viața lor, reformă care îi pregătește pentru trecerea în lumea cerească. Dar atâta timp cât mândria, invidia și bănuielile rele predomină în viață, Hristos nu domnește în inimă. Dragostea Lui nu este în suflet. În viața celor care sunt părtași la natura divină există o răstignire a spiritului îngâmfat și autosuficient care duce la înălțare de sine. În locul acestuia rămâne Duhul lui Hristos,, iar în viață apar roadele Duhului. Având gândul Domnului Hristos, urmașii Lui dezvăluie calitățile caracterului Său.

Nimic mai puțin decât aceasta nu-i va face pe oameni acceptați de Dumnezeu. Nimic mai puțin de atât nu le va da caracterul pur, sfânt, pe care trebuie să-l aibă cei care sunt admiși în ceruri. De îndată ce un om se îmbracă în Hristos, în el se vede o dovadă a schimbării operate în spirit, în cuvânt și faptă. O atmosferă cerească îi înconjoară sufletul; căci Hristos locuiește înăuntru.

„Adevărat, adevărat, adevărat vă spun”, a declarat Hristos, „că cine crede în Mine are viața veșnică” (Ioan 6:47). O, cât de puțini sunt cei care dau pe față în viața lor principiile acestei vieți! Ei mărturisesc a crede în cel mai sacru adevăr dat vreodată muritorilor, dar în viața lor Îl dezonorează pe Dumnezeu. Cel care „Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţa veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană şi sângele Meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine, şi Eu rămân în el.” (versetele 54-56) … Se cuvine să trăim în frică și dragoste de Dumnezeu. Dumnezeu este suveran, iar El cooperează cu cei care îl reprezintă pe Hristos în viață și în caracter, cei care sunt buni, grijulii, care se dăruiesc și care se sacrifică pe sine. Hristos spune: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă urmeze.” (Matei 16:24). Scrisoarea 63, 1903

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Traducere și adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *