Curăție, 10 octombrie

Nimeni să nu-ţi disprețuiască tinerețea, ci fii o pildă pentru credincioși: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. 1 Timotei 4:12

Acceptând pe Hristos ca Mântuitor al său personal omul este adus în aceeași relație apropiată cu Dumnezeu și se bucură de favoarea Sa deosebită întocmai ca propriul Său Fiu. El este onorat și slăvit și strâns legat de Dumnezeu, viața sa fiind ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. O, ce dragoste, ce dragoste minunată!

Aceasta este învățătura mea despre curăția morală. Întunecimea necurăției nu va fi nici măcar pe jumătate eficientă în dezrădăcinarea păcatului pe cât este prezentarea acestor teme mărețe și înnobilatoare. … Biblia și numai Biblia ne-a dat singurele lecții adevărate despre curăție. Apoi să se predice Cuvântul.

Așa este harul lui Dumnezeu, așa este dragostea cu care ne-a iubit El pe când noi eram morți în greșelile și păcatele noastre, vrăjmași în mintea noastră prin fapte rele, slujind poftelor și plăcerilor, robi ai păcatului și ai Satanei. Ce dragoste profundă a manifestat Domnul Hristos devenind jertfa pentru păcatul nostru! Prin lucrarea Duhului Sfânt, sufletele sunt conduse să găsească iertare de păcate.

Curăția, sfințenia vieții lui Isus așa cum sunt prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu au mai multă putere de a reforma și a transforma caracterul decât toate eforturile care s-ar depune pentru a descrie păcatele și nelegiuirile oamenilor și urmările sigure ale acestora. O privire neclintită către Mântuitorul înălțat pe cruce va face mai mult pentru a curăți mintea și inima de orice contaminare decât toate explicațiile științifice oferite de cea mai iscusită limbă.

În fața crucii, păcătosul vede cât de mult diferă caracterul său de cel al lui Hristos. El vede consecințele teribile ale fărădelegii; el urăște păcatul pe care l-a practicat și se agață de Isus prin credință vie. El și-a judecat starea de necurăție în lumina prezenței lui Dumnezeu și a inteligențelor cerești. El a măsurat-o după standardul crucii. El a cântărit-o în balanța sanctuarului. Curăția Domnului Hristos i-a dezvăluit propria lui necurăție în cele mai odioase culori. El se întoarce de la păcatul care l-a mânjit; el privește la Isus și trăiește.

El găsește un caracter atotcuprinzător, impunător și atrăgător în Isus Hristos, caracterul Aceluia care a murit pentru a-l elibera de diformitatea păcatului și, cu buze tremurânde și ochi înlăcrimați mărturisește: “El nu a murit în zadar pentru mine.” —Scrisoarea 102, 1894

Ca scut împotriva ispitei și inspirație către puritate și adevăr, nici o altă influență nu poate egala sentimentul prezenței lui Dumnezeu. – Educație, 253

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *