Unitate în biserică, 9 octombrie

Mulţimea celor ce crezuseră era o inimă şi un suflet. Faptele apostolilor 4:32

Când Duhul Sfânt a fost revărsat asupra bisericii timpurii, „mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet” (Faptele 4,32). Duhul lui Hristos i-a făcut să fie una. Acesta este rodul rămânerii în Hristos. …

Avem nevoie de iluminare divină. Fiecare se luptă să devină un centru de influență și, până când Dumnezeu nu va lucra pentru ei, cei din poporul Său nu vor înțelege că numai supunerea față de Dumnezeu oferă siguranță pentru orice suflet. Lucrarea harului Său transformator asupra inimii omenești va conduce la o unitate care nu s-a realizat încă, pentru că toți cei ce sunt asemenea lui Hristos vor fi în armonie unii cu alții. Duhul Sfânt va crea unitate.

Rugăciunea lui Hristos către Tatăl Său, rugăciunea care se află în capitolul 17 din Ioan, trebuie să fie crezul bisericii noastre. Ea ne arată că neînțelegerile și dezbinarea Îl dezonorează pe Dumnezeu. …

În Cuvântul lui Dumnezeu nu se află niciun sfat și nicio aprobare pentru aceia care consideră că solia îngerului al treilea îi face să creadă că trebuie să se izoleze. Puteți să fiți convinși de acest fapt pentru totdeauna. Numai născocirea unor minți nesfințite ar încuraja o stare de dezbinare. Ideile fanteziste ale oamenilor pot părea corecte în proprii lor ochi, dar ele nu sunt adevăr și nici neprihănire. „Căci El este pacea noastră care, din doi, a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc, care-i despărțea … și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce” (Efeseni 2,14-16).

Hristos este veriga de legătură din lanțul de aur care îi unește pe cei credincioși laolaltă în Dumnezeu. În acest timp de mare încercare nu trebuie să existe nicio separare. … Copiii lui Dumnezeu constituie un tot unitar în Hristos, care înfățișează crucea Sa ca fiind centrul de atracție. Toți cei ce cred sunt una în El.

Sentimente omenești îi vor determina pe unii să ia lucrarea în mâinile lor, iar zidirea devine astfel disproporționată. Ca urmare, Domnul folosește o varietate de daruri pentru a face zidirea să fie simetrică. Niciun aspect al adevărului nu trebuie să fie ascuns sau făcut să pară de mică importanță. Dumnezeu nu poate fi slăvit decât dacă zidirea este „bine închegată” și „crește ca să fie un templu sfânt în Domnul”. Aici este cuprins un subiect important, iar cei care înțeleg adevărul pentru timpul acesta trebuie să fie atenți la felul în care ascultă, zidesc și îi educă pe alții să practice. …

Când fiecare detaliu pe care l-a prezentat Hristos a fost adus la îndeplinire în adevăratul spirit creștin, atunci, și numai atunci, Cerul aprobă decizia bisericii, deoarece membrii ei au gândul lui Hristos și acționează așa cum ar fi acționat El dacă ar fi fost pe pământ.  — Solii alese 3: 19-20

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Imagine de Joe de la Pixabay

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *