29 septembrie – Recreație

Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea. Exodul 20:10

Viața și activitatea umană este marcată de pauze necesare pentru revenire și refacere. În fiecare zi e nevoie de opt ore de somn. În fiecare săptămână e nevoie de o zi liberă, cel puțin. În fiecare an e nevoie de o perioadă de câteva săptămâni de concediu de odihnă. Uneori sunt necesare zile de concediu medical din același motiv întemeiat: pentru refacere, odihnă, revenire și vindecare.

În anii de școală, recreația mare și recreațiile mici prezintă un interes sporit pentru elevi, dar și pentru profesori. Am putea spune că o recreație reușită este urmată aproape sigur de o oră de curs de asemenea reușită. Pauza are valoarea ei și este așteptată uneori cu nerăbdare.

Dumnezeu cunoaște foarte bine nevoia ființei umane de repaus și refacere. De aceea a poruncit o zi de odihnă, transformând recreația în parte a religiei. Odihna de Sabat înseamnă mai mult decât inactivitate obișnuită, cu tot ansamblul de opriri și interdicții. Sfințenia Sabatului face ca pauza și repausul lui să conteze ca un act de închinare adus lui Dumnezeu. Programul Sabatului include în mod fericit experiența închinării publice, cu rugăciuni, cântări și meditație.

Timpul Sabatului este binecuvântat pentru toți membrii familiei. Fiecare trebuie să poată să se bucure de acest privilegiu și fiecare trebuie să-i facă pe ceilalți să se bucure de această favoare. Sabatul este o zi a slujirii reciproce, neegoiste și generoase. Această sărbătoare a facerii și refacerii este și un timp de pregătire pentru viața mai bună și perfectă a veacului ce va veni.

Ce schimbări ar trebui să aplic modului de a sărbători odihna Sabatului pentru a face din aceasta o adevărată zi de refacere, recreație și bucurie sfântă?

Materialul face parte din devoționalul  ”Sensuri și contra-sensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Recreație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *