Influența personală este o putere, 29 septembrie

[Ești] o fântână din grădini, un izvor de ape vii, ce curge din Liban. Cântarea cântărilor 4:15

Prin contactul personal și asociere, oamenii sunt atrași de puterea mântuitoare a Evangheliei. Ei nu sunt mântuiți în masă, ci ca indivizi. Influența personală este o putere. Ea trebuie să lucreze împreună cu influența lui Hristos, ca să ridice așa cum ridica Hristos, ca să transmită principii corecte și să oprească progresul corupției în lume. Ea trebuie să răspândească acel har pe care numai Hristos îl poate dărui. Trebuie să înalțe, să îndulcească viața și caracterul altora, prin puterea unui exemplu curat unit cu o credință stăruitoare și cu dragoste.  …

Prin păcat întreg organismul omenesc este dereglat, mintea este pervertită, iar imaginația coruptă; facultățile sufletului sunt degradate. Există lipsa unei religii curate și a sfințeniei inimii. Puterea convertitoare a lui Dumnezeu n-a lucrat transformarea caracterului. Sufletul este slab și, din lipsă de putere morală de a birui, este mânjit și degradat.

În inima care a fost curățită, totul este schimbat. Transformarea caracterului este mărturia pentru lume a locuirii lăuntrice a lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu produce o viață nouă în suflet, aducând gândurile și dorințele în supunere față de voința lui Hristos, iar omul lăuntric este reînnoit după chipul lui Dumnezeu. Bărbați și femei slabi și supuși greșelilor arată lumii că puterea răscumpărătoare a harului poate face ca un caracter defectuos să se dezvolte în armonie și o rodnicie îmbelșugată.

Inima care primește Cuvântul lui Dumnezeu nu este ca un lac care dispare, și nici ca o fântână crăpată care își pierde comoara. Ea este ca un torent de munte alimentat de izvoare ce nu seacă, ale cărui ape reci și sclipitoare sar din stâncă în stâncă, înviorând pe cei obosiți, pe cei însetați, pe cei împovărați. Ea este ca un râu ce curge mereu și, pe măsură ce înaintează, devine tot mai adânc și mai larg, până când apele lui dătătoare de viață se răspândesc peste tot pământul. …

Așa stau lucrurile și cu adevăratul copil al lui Dumnezeu. Religia lui Hristos se dă pe față ca un principiu însuflețitor și pătrunzător, ca o putere spirituală vie, lucrătoare. Când inima este deschisă la influența cerească a adevărului și dragostei, aceste principii se vor revărsa ca niște izvoare din pustie, făcând să apară rodnicie acolo unde acum este uscăciune și secetă.

Pe măsură ce aceia care au fost curățiți și sfințiți printr-o cunoaștere a adevărului biblic se angajează cu toată inima în lucrarea de salvare a sufletelor, ei vor deveni cu adevărat un miros de viață spre viață. Și pe măsură ce vor bea zilnic din izvorul inepuizabil de har și cunoștință, vor constata că  propriile inimi sunt pline până la refuz de Duhul Învățătorului lor și că, prin slujirea lor dezinteresată, mulți au un folos fizic, mintal și spiritual. Cei obosiți sunt revigorați, cei bolnavi însănătoșiți, iar cei împovărați de păcate sunt ușurați. – Profeți și Regi, 232-234

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *