118 – Agitație

Prin aceste vorbe, iudeii au tulburat norodul și pe dregătorii cetății. Faptele 17:8 Starea de neliniște socială poate oricând scăpa de sub control, și atunci ne putem aștepta la surprize...

117 – Agilitate

Acolo se aflau cei trei fii ai Țeruiei: Ioab, Abișai și Asael. Asael era iute de picior, ca o căprioară de câmp. 2 Samuel 2:18 Continuăm meditația de ieri, făcând...

116 – Agerime

În toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți vrăjitorii și cititorii în stele care erau...

115 – Agent

Voi sunteți sarea pământului… Matei 5:13 Dintre sensurile pe care le oferă cuvântul „agent” l-am ales pe acela de agent de schimbare. Învățătorul le-a spus ucenicilor și urmașilor acestora că...

114 – Ageamiu

Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Faptele 13:13 Ioan...

113 – Agapă

Toți împreună erau nelipsiți de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Faptele 2:46 Masa frățească este semnul cel mai...

112 – Agale

Domnul meu s-o ia înaintea robului său și eu voi veni încet, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la...

111 – Afurisit

Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Geneza 4:11 Afurisenia este caracteristica omului rău și blestemat....

110 – Afundare

Bătrânii casei au stăruit de el să se scoale de la pământ, dar n-a voit și n-a mâncat nimic cu ei.          2 Samuel 12:17 Sunt situații...

109 – Afumat

Noe a început să fie lucrător de pământ și a sădit o vie. A băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Geneza 9:20, 21Unul dintre sensurile...

error: Conţinutul este protejat.