27 septembrie – Receptivitate

Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Faptele apostolilor 17:11

Între creștinii din Tesalonic, cei din Atena și cei din Bereea este o diferență de receptivitate față de Cuvântul lui Dumnezeu. Populația din Tesalonic a arătat un interes bun față de Evanghelia transmisă de Pavel. Astfel a fost înființată o biserică reprezentativă pentru teritoriul grecesc.

La Atena, nivelul de receptivitate a fost foarte scăzut. Pot fi invocate o serie de motive, precum mediul prea academic și complexul de superioritate al capitalei față de provincie, mai ales față de străini. În consecință, un mic număr de persoane au acceptat Evanghelia în Atena și au putut forma un mic nucleu de credincioși întorși la credință.

Creștinii din Bereea au dovedit un grad mai mare de receptivitate față de Cuvânt. Nu numai că ascultau cu interes și atenție expunerile lui Pavel, dar bereenii erau aplecați spre studiul personal. Un asemenea mediu spiritual a favorizat o primire în masă a Evangheliei, cel puțin printre iudei și apoi și printre neiudei.

Receptivitatea are anumite variabile, care diferă de la un loc la altul. În toate cazurile însă este vorba despre lucrarea Duhului Sfânt la inima primitorilor Cuvântului.

Gradul de absorbție a Evangheliei depinde în ultimă instanță de atitudinea personală a ascultătorilor. Aceasta este o alegere personală – în formă continuată sau marcată de intermitențe și rezerve.

Pe măsura receptivității este și absorbția, iar pe măsura absorbției este și transformarea vieții.

Cum îmi pot spori receptivitatea față de voia lui Dumnezeu, așa cum este exprimată în Scriptură și aplicată de Duhul Sfânt în viața mea?

Materialul face parte din devoționalul  ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Receptivitate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *