În armonie cu Hristos, 26 septembrie

Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. 2 Corinteni 6:1

Tot cerul este interesat de lucrarea care se desfășoară în această lume, care este aceea de a pregăti bărbați și femei pentru viața veșnică viitoare. Este planul lui Dumnezeu ca instrumente omenești să aibă marea onoare de a acționa ca și colaboratori cu Isus Hristos în salvarea sufletelor. Cuvântul lui Dumnezeu descoperă în mod clar că este privilegiul instrumentului din această lucrare măreață să înțeleagă că există Cineva la dreapta sa, gata să-l ajute în orice efort sincer de a atinge cele mai înalte standarde morale și excelență spirituală în lucrarea Maestrului. Acesta va fi cazul cu toți aceia care simt nevoia lor de ajutor. Ei ar trebui să privească lucrarea lui Dumnezeu ca fiind sacră și sfântă și ar trebui să-I aducă în fiecare zi jertfe de bucurie și recunoștință, în schimbul puterii harului Său, prin care sunt în stare sa avanseze în viața divină. Lucrătorul ar trebui să aibă totdeauna o părere umilă despre sine, având în vedere numeroasele ocazii pierdute din cauza lipsei de sârguință și de apreciere a lucrării. El n-ar trebui să se descurajeze, ci să-și reînnoiască continuu eforturile de a răscumpăra timpul. …

Nu este necesar ca cineva să cedeze ispitelor lui Satana și astfel să-și încalce conștiința și să întristeze pe Duhul Sfânt. În Cuvântul lui Dumnezeu au fost luate toate măsurile prin care toți pot avea ajutor divin în eforturile lor de a birui. Dacă păstrează pe Isus înaintea lor, atunci ei vor deveni schimbați după chipul Său. Toți acei în care Hristos locuiește  prin credință au cu ei, în lucrarea lor, o putere ce-i face să aibă succes. Ei vor crește mereu, devenind din ce în ce mai eficienți în lucrarea lor și binecuvântarea lui Dumnezeu, manifestată în prosperitatea lucrării, va da mărturie că sunt într-adevăr lucrători împreună cu Hristos. Dar oricât de mult ar înainta cineva în viața spirituală, el nu va ajunge niciodată la un punct în care să nu mai aibă nevoie să cerceteze Scripturile cu sârguință, pentru că în ele se află dovezile credinței noastre. Toate punctele de doctrină, chiar dacă au fost acceptate ca adevăr, ar trebui să fie duse la lege și la mărturie. Dacă nu pot rezista acestui test, atunci “nu este nici o lumină în ele.”

Marele plan de răscumpărare, așa cum este el descoperit în lucrarea de încheiere a acestor zile de pe urmă, ar trebui să fie examinat cu atenție. Scenele legate de sanctuarul de sus ar trebui să facă o astfel de impresie asupra minții și a inimii tuturor, încât să poată fi în stare ca, la rândul lor, să-i impresioneze pe alții. Toți trebuie să devină mai inteligenți în ceea ce privește lucrarea de ispășire care se desfășoară în Sanctuarul de sus. Când acest mare adevăr este văzut și înțeles, cei care îl adoptă vor lucra în armonie cu Domnul Hristos, pentru a pregăti un popor care să stea în ziua cea mare a lui Dumnezeu, iar eforturile vor fi încununate de succes.  – Mărturii pentru biserică, 5:573-575

Devoționalul face parte din cartea  ”Lift Him Up”  de Ellen G. White 

Adaptare: Adina Păltineanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *