30 – august – Plan

Domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi, prin Biserică, înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu, după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru. Efeseni 3:10,11

O redare în limba vorbită a textului de mai sus ar putea fi următoarea: Întreaga creație a lui Dumnezeu, ființele inteligente din univers au acum posibilitatea să cunoască prin intermediul bisericii lui Dumnezeu înțelepciunea foarte diversificată cu care El planifică și aduce la îndeplinire proiectul veacurilor construit în jurul Fiului Său, Isus Hristos.

Pot fi luate în discuție multe aspecte ale acestei declarații larg cuprinzătoare a lui Pavel. Să ne gândim, de exemplu, la faptul că desfășurarea de forțe și mijloace ale lui Dumnezeu în vederea recuperării ființelor umane din valea plângerii acestei lumi are loc după un plan, numit aici „plan veșnic”. Expresia ne sugerează că acest plan este de mare întindere, atât ca desfășurare în timp, cât și ca multitudine de detalii pe care le cuprinde. Este ca și când am vorbi despre un master-plan care se dezvoltă apoi în subcategorii.

Noi numim de obicei acest plan general „planul de mântuire” și nu suntem singurii care facem acest lucru. Am moștenit acest concept de la mișcările de înviorare spirituală de dinaintea noastră și alte biserici gândesc la fel ca noi. Punctul central al acestui plan este Răscumpărătorul nostru Isus Hristos și sacrificiul Său ispășitor. În prezent, rolul principal al Salvatorului este mijlocirea și curățirea sanctuarului ceresc. Punctul final și ținta acestui plan este refacerea tuturor lucrurilor și venirea Împărăției slavei.

Îmi găsesc și eu locul în acest plan magistral al lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu să fie bucuros de contribuția mea la îndeplinirea proiectului Său?

Materialul face parte din devoționalul  ”Sensuri și contrasensuri” de Ion Buciuman

Versiunea audio: Plan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *